کد خبر: 647521 A

رسولی:

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد: ۲.۲ میلیون تن انواع کود مورد نیاز بخش کشاورزی از شرکت های پتروشیمی داخلی تامین و کسری تولید داخلی در کودهای سوپر فسفات تریپل،دی آمونیوم فسفات،سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم از طریق واردات تدارک می شود.

به گزارش ایلنا، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص اختصاص ارز یارانه ای برای تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی اظهار داشت: همانگونه که مکرر در مکاتبات و مصاحبه های قبلی نیز اعلام شده است، کل نیاز کشور به کودهای ازته (اوره) به میزان تقریبی۲.۲ میلیون تن از طریق شرکت‌های پتروشیمی داخلی تامین می‌شود که نیازی به تخصیص ارز ندارد و توسط این شرکت و اتحادیه تعاون روستایی در سطح کشور تدارک و توزیع شده و در اختیار کشاورزان عزیز قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: نیاز کشور به کودهای فسفاته و پتاسه نیز با اولویت تامین از تولید کنندگان داخلی و تامین کسری آن از محل واردات-به دلیل محدودیت ظرفیت تولید داخلی برای کودهای سوپر فسفات تریپل، دی آمونیوم فسفات، سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم با توجه به نیاز بخش کشاورزی و ضرورت تامین این کودها، بخشی نیز از طریق واردات تامین می‌شود.

رسولی تاکید کرد: کل نیاز به کود سوپرفسفات ساده نیز همانند کود اوره از طریق تولید کنندگان داخلی تامین می‌گردد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد: بررسی مقادیر کودهای تامین شده از منابع داخلی و واردات در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که از برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به ۸۴ درصد از نیاز کودی اعلام شده، از محل تولیدات داخلی تامین شده است و تنها بخش کوچکی در حدود ۱۶ درصد از نیاز کودی از محل واردات خریداری و تدارک شده است.

 

بخش کشاورزی پتروشیمی کشاورزی کود تولید داخلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر