کد خبر: 647427 A

مشترکان می توانند با مراجعه به جدول ذیل و بر اساس منطقه برق و آدرس محل سکونت خود، گروه بندی خود را مشخص و از زمانبندی احتمالی اعمال محدودیت اطلاع حاصل کنند.

به گزارش ایلنا، مشترکان تهرانی با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی سابقه مصرف انرژی برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، صنعت برق ناگزیر به پیش بینی اعمال محدودیت بار در شبکه های توزیع برق شهر تهران است.

مشترکان می توانند با مراجعه به جدول ذیل و بر اساس منطقه برق و آدرس محل سکونت خود، گروه بندی خود را مشخص و از زمانبندی احتمالی اعمال محدودیت اطلاع حاصل کنند.
 
شایان ذکر است گروه بندی اعلام شده تا اطلاع بعدی ثابت است و صرفا جدول زمانبندی تغییر خواهد کرد.

برای دریافت جدول خاموشی های امروز ایـــــــنـــــــــجــــــــــا کلیک کنید.

 

انرژی برق جدول شهر تهران صنعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر