کد خبر: 647176 A

بخشنامه فرم‌های عمومی اداری، با هدف طراحی سیستم‌های الکترونیکی و یکپارچه سازی فرآیندهای عمومی نظام اداری از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه­های اجرایی کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، ضرورت بازنگری فرم­های عمومی نظام اداری و ب­روز رسانی آنها متناسب با تغییرات قوانین و دستورالعمل‌ها، از یک سو و ضرورت بهره‌­گیری از فناوری اطلاعات به منظور الکترونیکی کردن مستندات و مکاتبات و فرآیندهای مرتبط، از سوی دیگر، موجب شد تا این موضوع در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد.

بر همین اساس فرم‌های عمومی مرتبط با روابط اداری و استخدامی کارمندان با دستگاههای اجرایی، با رویکرد ایجاد سازوکار لازم برای الکترونیکی شدن و یکپارچه سازی این فرم ها، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بازنگری و تدوین قرار گرفته است.

همچنین فرمهای مربوط به بازنشستگی کارمندان با همکاری سازمان بازنشستگی کشوری مورد تدوین شده است.

مبانی قانونی و مرجع تأیید و اصلاح هر یک از فرم­ها شناسایی و تغییرات مورد انتظار در صورت الکترونیکی شدن تعیین گردیده و کد منحصر بفرد به هر فرم اختصاص یافته است.

       فرم های عمومی

 

 

بازنشستگی دستگاه های اجرایی روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات اداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر