کد خبر: 646963 A

بالغ بر ۱۴۴۶ هزار میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی از سال ۸۰ تاکنون واگذار شده است.

به گزارش ایلنا؛ نگاهی به واگذاری های دولتی در ۱۷ سال گذشته نشان می‌دهد از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تاکنون بالغ بر ۱۴۴۶ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده است که از این میان ۸۶۵ هزار و ۳۱ میلیارد ریال معادل ۵۹.۸ درصد واگذاری‌ها مربوط به فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۳۱۵ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال معادل ۲۱.۸ درصد مربوط به واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال معادل ۱۸.۴ درصد مربوط به انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت است.

این در حالی است که از ۱۴۴۶ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده در ۱۷ سال گذشته مبلغ ۲۰۱ میلیارد ریال مربوط به سال ۸۰، مبلغ ۳۲۱۵میلیارد ریال مربوط به سال ۸۱، مبلغ ۱۲ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال مربوط به سال ۸۲، مبلغ ۷ هزار و ۱۷۷میلیارد ریال مربوط به سال ۸۳، مبلغ ۸۲۶میلیارد ریال مربوط به سال ۸۴، مبلغ ۳۴ هزار و ۹۰ میلیارد ریال مربوط به سال ۸۵، مبلغ ۱۴۳ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال مربوط به سال ۸۶، مبلغ ۷۸ هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال مربوط به سال ۸۷، مبلغ ۲۵۵ هزار و ۹۶میلیارد ریال مربوط به سال ۸۸، مبلغ ۶۱ هزار و ۱۰۰میلیارد ریال مربوط به سال ۸۹، مبلغ ۱۲۸ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۰، مبلغ ۱۳۰ هزار و ۴۹۴میلیارد ریال مربوط به سال ۹۱، مبلغ ۴۴۰ هزار و ۵۹۷میلیارد ریال مربوط به سال ۹۲، مبلغ ۵۲ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۳، مبلغ ۳۷ هزار و ۳۳۶میلیارد ریال مربوط به سال ۹۴، مبلغ ۴۹ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۵، مبلغ ۱۱ هزار ۷۹۲ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۶ و مبلغ ۱۰۳۰میلیارد ریال مربوط به سال جاری تا به امروز است.

 

دولت سازمان خصوصی سازی سهام سهام عدالت مربوط
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر