کد خبر: 645353 A

ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت در حال حاضر ۶۹۷ هزار و ۳۲۷میلیارد ریال برآورد می‌شود.

به گزارش ایلنا و بر اساس آمار تعداد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۴۹ شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۶۹۷ هزار و ۳۲۷میلیارد ریال عنوان شده است.

همچنین از ۴۹ شرکت حاضر در این پرتفوی، ۳۵ شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۶۲۰ هزار و ۶۸۱ میلیارد ریال تعیین شده است.

افزون بر این، از ۴۹ شرکت حاضر در این پرتفو، ۱۴ شرکت غیربورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۳۸ هزار و ۵۳۸میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۷۶ هزار و ۶۴۷ میلیارد ریال تعیین شده است.

 

سهام عدالت میلیارد ارزش مرز پرتفوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر