کد خبر: 644972 A

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران:

معاون طرح های آماری و آمار های ثبتی مرکز آمار ایران در سمینار آمارهای ثبتی بر نقش مهم استان ها در استقرار نظام جامع آمار های ثبتی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، سمینار آموزشی آمارهای ثبتی  برای معاونین آمار و اطلاعات سازمان مدیریت  و برنامه‌ریزی استان ها روز یکشنبه ٢٤ تیر ماه در مرکز آمار ایران برگزار شد.

 در این سمینار  برنامه استقرار  نظام جامع  ثبت‌های آماری  ایران- "ایران استارز"  توسط معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران ارائه شد.  علیرضا زاهدیان بر نقش مهم  استان ها  در استقرار نظام جامع آمار های ثبتی تاکید کرد و افزود:‌ با این حرکت،‌نظام سنتی به سمت نظام مدرن آماری پیش می رود  که یکی از ویژگی های این نظام مدرن، یکپارچگی است؛ چرا که در نظام آماری مدرن و ثبتی مبنا، همه دستگاه ها باید استانداردهای  واحدی را رعایت کنند.

همچنین باید دستگاه ها خود به تولید آمار، البته با استانداردهای و تعاریف مرکز آمار ایران اقدام کرده و این آمارها را نیز به شیوه یک طرفه(‌one way traffic )‌ به مرکز آمار ارائه دهند.   

آقای زاهدیان در ادامه با مرروی  کلی بر نظام‌آماری کشورها گفت:‌ برخی از کشورها که عمدتا کشورهای حوزه اسکاندیناوی هستند ، نظام آماری کاملا ثبتی دارند و نظام آماری بر خی از کشورها، هم به صورت نیمه ثبتی و تلفیقی است. بر خی از کشورها هم  به طور کامل دارای  نظام آماری سنتی هستند.

وی افزود: برخی از آمارها از جمله آمار بیکاری حتی در کشور های اسکاندیناوی نیز نه از طریق ثبتی بلکه از طریق طرح نیروی کار حصول می شود و  جمع آوری داده های مربوط به نرخ بیکاری، نیاز به طرح آمارگیری دارد.

 آقای زاهدیان با تاکید بر این که استقرار نظام آمار های ثبتی یک کار بلند مدت است، افزود: برای استقرار آمارهای ثبتی نیاز به ٤ ثبت اصلی یعنی جمعیت،‌ فعالیت،‌ کسب و کار  و املاک و مستغلات وجود دارد وبرای تامین داده‌های هرکدام از این ثبت های اصلی نیز باید اطلاعات دستگاه های مختلف همچون اداره اسناد و املاک،‌ تامین اجتماعی،‌پست و .... را با هم ترکیب شوند.

معاون طرح های آماری و آمار های ثبتی مرکز در ادامه سخنان خود با اشاره به زمان بندی استقرار نظام آمارهای ثبتی گفت:‌ طرح تفصیلی  این طرح در سال های ١٣٩٧ و ١٣٩٨  تهیه می‌شود و طرح های تکمیلی نیز تا سال ١٣٩٩ اجرا خواهد شدو در این برنامه مشخص خواهد شد که هر کدام از دستگاه‌ها چه اطلاعاتی را باید به مرکز ارائه دهند و یا ارائه داده اند.وی تاکید کرد با این برنامه زمانی، ‌در سال ١٤٠٥،‌ بایدآماده آمارگیری ثبتی  مبنا بود.

 آقای زاهدیان به اولویت فعالیت استان ها در فرایند گذار  از نظام آماری سنتی به ثبتی مبنا اشاره کرد و گفت :‌ استان ها باید  اولویت های آماری خود را شناسایی کرده و سامانه‌های ثبتی موجود در استان های خود را  معرفی کنند.

همچنین  ایرادات  فهرست آبادی ها باید  رفع شود. وی توصیه کرد  سامانه های ثبتی موفق در استان ها  معرفی شوند. اقای زاهدیان هم چنین بانک اطلاعات آموزش و پرورش و وزارت بهداشت را از جمله سامانه‌های  مفیدی ذکر کرد که به ویژه در استان‌ها می توان از آن ها در بهنگام سازی داده ها استفاده کرد. 

وی بر ضرورت  آموزش مبانی ایران استارز (نظام جامعه آمارهای ثبتی) به کارشناسان استانی و  بهنگام سازی بانک اطلاعات کارگاه های صنعتی برای استقرار نظام آمار های ثبتی تاکید کرد.

در ادامه این سمینار آموزشی آقای  علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر جمعیت،‌نیروی کار و سرشماری های مرکز آمار ایران  به معرفی  برنامه استقرار ثبت جمعیت پرداخت. همچنین آقای یوسفی، معاون دفتر جمعیت و خانم پوررضا  از همکاران این دفتر به  معرفی برنامه های  استقرار ثبت  فعالیت،‌ ثبت  کسب و کار و ثبت  املاک و مستغلات پرداختند.

گفتنی است؛ در ادامه این سمینار معاونان آمار و اطلاعات  و کارشناسان استانی حاضر در جلسه،‌در قالب تشکیل گروه‌های هم اندیشی،‌ به بررسی نکات فنی برنامه ایران استارز و ارائه پیشنهاد و راهکار‌  پرداختند.

 

آموزش و پرورش ایران تامین اجتماعی مرکز آمار ایران استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر