کد خبر: 644630 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥ حاکیست تعداد باسوادان کشور از ٥٧٣٦٢ هزار نفر و نرخ ٨٤,٨ درصد در سال ١٣٩٠ به عدد ٦٢٦٦٧ هزار نفر و نرخ ٨٧,٦ درصد در سال ١٣٩٥ رسیده است.

به گزارش ایلنا، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥ حاکیست تعداد باسوادان کشور از  ٥٧٣٦٢ هزار نفر و نرخ ٨٤,٨ درصد در سال ١٣٩٠ به عدد ٦٢٦٦٧ هزار نفر و نرخ ٨٧,٦ درصد در سال ١٣٩٥ رسیده است.

نرخ باسوادی در سال ١٣٩٠ به تفکیک در مناطق شهری در میان مردان و زنان، به ترتیب ٩١,٥ و ٨٥,٦ درصد بوده است که در سال ١٣٩٥ این نرخ افزایش یافته و به رقم  ٩٣,٥ و ٨٨ درصد رسیده است. در مناطق روستایی به ترتیب در میان مردان و زنان از٨٠,٦ و ٦٩,٤ در سال ١٣٩٠، به رقم  ٨٣,٩  و ٧٢,٩ درصد در سال ١٣٩٥ رسیده است. به عبارتی در مناطق روستایی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٠ ، نرخ باسوادی مردان و زنان به ترتیب ٣,٣ و ٣,٥ واحد درصد افزایش یافته است.

نتایج این سرشماری نشان می‌دهد بیشترین نرخ باسوادی در گروه سنی  ١٤-١٠ سال با ٩٨,٧ درصد بوده که این نرخ در بین مردان ٩٨,٧ و در زنان ٩٨,٦ درصد است.

بیشترین نرخ باسوادی در استان‌های کشور، مربوط به استان‌های تهران با ٩٢,٩ ، البرز با ٩٢,٢ و سمنان ٩١,٥ درصد و کمترین نرخ مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ٧٦، کردستان با ٨١,٥ و آذربایجان غربی با ٨٢ درصد بوده است.  

در نقاط شهری استان‌های کشور، بیشترین نرخ، مربوط به استان‌های تهران با ٩٣,٥، سمنان با ٩٣,٢ و البرز با ٩٢,٨ درصد و کمترین نرخ مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ٨٤,٢، کردستان با ٨٥,٣ و آذربایجان غربی با ٨٦,٢ درصد، بوده است.

همچنین در نقاط روستایی استان‌های کشور، بیشترین نرخ، مربوط به استان‌های بوشهر با ٨٥,٣، البرز با ٨٥، سمنان با ٨٤,٥ درصد و کمترین نرخ مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ٦٨,٢، کردستان با ٧٢,٣ و آذربایجان شرقی با ٧٤ درصد، بوده است.

 

آذربایجان شرقی ایران زنان مردان مسکن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر