کد خبر: 643299 A

ضرایب جدید تعیین ماخذ شمول مالیات بر ارزش افزوده برخی فعالیتها از جمله بنکداری، فروشندگان آهن و نمایشگاه های خودرو مشخص شد.

به گزارش ایلنا؛ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده مالیاتی برای برخی فعالیتها را مشخص کرد.

در این بخشنامه آمده است: به موجب قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند.

مقررات این بند در دوره هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.  

در این بخشنامه ضرایب جدید ارزش افزوده برای برخی فعالیتها در قالب جدولی قابل مشاهده است.

ضریب مزبور صرفا برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت است.

 

 

امور اقتصادی و دارایی خودرو مالیات مالیات بر ارزش افزوده قانون بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر