کد خبر: 640068 A

سازمان ثبت اسناد:

مدیرکل حقوقی مجلس و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه تصریح کرد: واگذاری امتیازات کارت بازرگانی به هر عنوان و تحت هرگونه عقد لازم یا جایز اعم از وکالت، صلح، هبه و ... امکانپذیر نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش ایلنا؛ مدیرکل حقوقی مجلس و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای به مرادی مدیر کل امور اسناد و سردفتران نوشت:

 بازگشت به نامه قبلی در خصوص موضوع واگذاری کارتهای بازرگانی به غیر، نظریه مشورتی دفتر حقوقی به شرح زیر اعلام می‌ شود:

با عنایت به صراحت تبصره چهار بند 3 آئین‌نامه اجرای ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر می‌دارد دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر از استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارد.

لذا به نظر مشورتی این دفتر واگذاری امتیازات کارت بازرگانی به هر عنوان و تحت هرگونه عقد لازم یا جایز اعم از وکالت، صلح، هبه و ... امکانپذیر نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.

قانون قوه قضائیه واردات کارت بازرگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر