کد خبر: 639948 A

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال گذشته را با نفت ۳.۷ درصد و بدون نفت ۴.۳ درصد اعلام کرد.

ایلنا؛ در این گزارش آمده است: محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٦ به رقم ٧٤٨٦٩٩٤ میلیارد ریال با نفت و ٥٨٦٥٩٣٥ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٧٢١٩٨٤١ میلیارد ریال و بدون نفت ٥٦٢٢٥٩ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٧ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٣٩٦ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ١,٦ و گروه خدمات ٦,٨ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است. طلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

ایران جنگل رشد رشد اقتصادی نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر