کد خبر: 639892 A

از سوی خزانه دار کل کشور صورت گرفت؛

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی حکمی شیوا صافی را به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.

به گزارش ایلنا؛ در متن حکمی که از سوی سیدرحمت‌اله اکرمی صادر شده آمده است: به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می‌شوید، تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید.

موفقیت شما را در انجام مسئولیت‌های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا معاون مالی ذیحساب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر