کد خبر: 639557 A

تعداد اماکن ورزشی نیز در آخرین گزارش سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٠، حدود ٨ درصد افزایش یافته است و از تعداد ٢١٢٢٩ در سال ١٣٩٠، به ٢٢٨٦٨ در سال ١٣٩٤ رسیده است.

به گزارش ایلنا، براساس آخرین سالنامه آماری کشور، مساحت ورزشی کشور برای سال ١٣٩٤، ٦٠٠٣٢٤٧٢ مترمربع گزارش شده است که نسبت به سال ١٣٩٠، (٥٦٣٨٩٥٠٢ متر مربع)، ٦,٤ درصد افزایش یافته است، از این مساحت، ٢٢.٥ درصد آن سرپوشیده و مابقی روباز بوده است.

تعداد اماکن ورزشی نیز در آخرین گزارش سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٠، حدود ٨ درصد افزایش یافته است و از تعداد ٢١٢٢٩ در سال ١٣٩٠، به ٢٢٨٦٨ در سال ١٣٩٤ رسیده است.

در سال ١٣٩٠، به‌ازای هر نفر ایرانی ٠,٧٥متر مربع مساحت اماکن ورزشی وجود داشته که در سال ١٣٩٤، به ٠,٧٦ افزایش یافته است.

در سال ١٣٩٠ از کل مساحت اماکن ورزشی کشور ٥,٧ درصد و در سال ١٣٩٤، ٦.٦ درصد خصوصی بوده است.

 

تعداد مساحت اماکن ورزشی ١٣٩۴ ١٣٩٠
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر