کد خبر: 639555 A

بر اساس نتایج به دست آمده در خرداد ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «پرتقال محصول داخل» با ٣٤,٩ درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با ٢٦.٢ درصد افزایش و «گوجه فرنگی» با ١٤.٠ درصد افزایش بوده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس نتایج به دست آمده در خرداد ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «پرتقال محصول داخل» با ٣٤,٩ درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با ٢٦,٢ درصد افزایش و «گوجه فرنگی» با ١٤.٠ درصد افزایش بوده است. بیشترین کاهش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» با ٦,٢ درصد کاهش و «پیاز» با ٣,٢ درصد کاهش است.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (خرداد ١٣٩٦) مربوط به «تخم مرغ ماشینی» با ٥٨,٢ درصد افزایش و پس از آن «موز» با ٥٤.٩ درصد افزایش و «برنج خارجی درجه یک» با ٣٦.٨ درصد افزایش می باشد. بیشترین کاهش قیمت نسبت به خرداد ١٣٩٦ مربوط به «پیاز» با ٢٥,٧ درصد کاهش و پس از آن «سیب زمینی» با ٢٤,٤ درصد کاهش و «عدس» با ٥,٨ درصد کاهش می باشد.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

افزایش قیمت برنج سیب زمینی گوجه فرنگی موز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر