کد خبر: 638141 A

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، به مدیرکل امور اسناد و سردفتران نامه نوشت و اعلام کرد:واگذاری کارت بازرگانی به‌ غیر وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش ایلنا؛ رضا مشهدی ابراهیم مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر به مدیرکل امور اسناد و سردفتران نامه نوشت.

در این نامه آمده است: احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۶۸/۹۷- ۱/ ۲/۹۷ در خصوص موضوع (واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر) نظر به مشورتی دفتر حقوقی به شرح زیر اعلام می‌شود:

با عنایت به صراحت تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۳)که مقرر می‌دارد: «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند»؛ لذا به نظر مشورتی این دفتر ، واگذاری امتیازات کارت‌های بازرگانی به هر عنوان و تحت هر گونه عقد لازم با جایز اعم از وکالت، صلح ، هبه و... امکانپذیر نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.

 

آیین نامه قانون واردات کارت بازرگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر