کد خبر: 636884 A

بررسی برخی شاخص‌های کمی و مقایسه ای بخش صنعت، معدن و تجارت حکایت از وجود ۸۴ هزار و ۲۸۷ واحد صنعتی، ۶ هزار و ۴۵۵ معدن فعال و ۲ میلیون و ۵۳۷ واحد صنفی در کشور تا پایان سال گذشته است در حالی که در ابتدای دولت یازدهم این تعداد ۷۰ هزار و ۲۱ واحد صنعتی بود.

به گزارش ایلنا و به نقل از شاتا، در ابتدای دولت یازدهم ۷۰ هزار و ۲۱ واحد صنعتی در کشور وجود داشت که این رقم در پایان سال ۹۵ به ۸۱ هزار و ۵۴۱ واحد و در پایان سال ۹۶ به ۸۴ هزار و ۲۸۷ واحد رسید.

تعداد واحدهای صنعتی در سال ۵۷ (اول انقلاب) ۸۵۴ واحد بود و در سال ۶۸ به ۶ هزار و ۲۹ واحد افزایش پیدا کرد.

همچنین شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری از ۷۱۹ مورد در ابتدای دولت یازدهم به ۷۹۴ مورد در پایان سال ۹۵ و ۸۰۳ مورد در پایان سال ۹۶ رسید. این در حالی است که اول انقلاب فقط ۲ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری وجود داشت و تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری سال ۶۸، ۶۶ مورد بود.

از لحاظ تأمین زیرساخت‌های لازم برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی مانند آب، برق، گاز و تلفن نیز اقدامات چشمگیری انجام شد. به عنوان نمونه در اول انقلاب هیچ شهرک و ناحیه صنعتی دارای تصفیه خانه در کشور وجود نداشت، اما تعداد شهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در پایان سال ۹۶ به ۱۹۹ مورد رسید.

این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم ۱۵۶ شهرک و ناحیه صنعتی دارای تصفیه خانه وجود داشت و در سال ۹۵ این رقم به ۱۹۳ مورد افزایش یافت.

همچنین شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای آب از ۲ مورد اول انقلاب به ۲۰ مورد در سال ۶۸، ۶۸۸ مورد در ابتدای دولت یازدهم، ۷۷۹ مورد در سال ۹۵ و ۸۰۲ مورد در سال گذشته رسید.

شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای برق نیز از ۲ مورد در اول انقلاب به ۲۶ مورد در سال ۶۸، ۷۴۸ مورد در ابتدای دولت یازدهم، ۸۰۷ مورد در سال ۹۵ و ۸۱۶ مورد در سال گذشته افزایش یافت.

در اول انقلاب هیچ شهرک‌ و ناحیه صنعتی دارای گاز نداشتیم اما در ابتدای دولت یازدهم ۴۵۷ شهرک‌ و ناحیه صنعتی کشور به شبکه گاز متصل شد، این رقم در سال ۹۵ به ۵۶۷ مورد و در سال گذشته به ۵۹۲ مورد ارتقا یافت.

شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای تلفن نیز از ۲ مورد در اول انقلاب به ۸ مورد در سال ۶۸، ۵۷۹ مورد در ابتدای دولت یازدهم، ۷۱۲ مورد در سال ۹۵ و ۷۴۴ مورد در سال گذشته رسید.

در حوزه تحقیق و توسعه نیز تعداد مجوزهای صادره اول انقلاب صفر مورد بود که به یک هزار و ۱۸۷ مورد در ابتدای دولت یازدهم، ۲ هزار و ۳۱ مورد در سال ۹۵ و ۲ هزار و ۲۹۷ مورد در سال گذشته رسید.

در حوزه معادن نیز تعداد معادن فعال اول انقلاب ۱۹۵ مورد بود که در سال ۶۸ به یک هزار و ۱۰۰ معدن، در ابتدای دولت یازدهم به ۶ هزار و ۲۲۶ معدن، در سال ۹۵ به ۵ هزار و ۷۰۰ معدن و پارسال به ۶ هزار و ۴۵۵ معدن رسید.

واحدهای صنفی فعال نیز از ۳۵۰ هزار واحد در اول انقلاب به ۸۵۰ هزار واحد در سال ۶۸ رسید. در ابتدای دولت یازدهم یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد فعال داشتیم که در پایان سال ۹۵ این رقم به ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار واحد و در سال گذشته به ۲ میلیون و ۵۳۷ مورد افزایش یافت.

اول انقلاب هیچ واحد صنفی دارای صندوق مکانیزه فروش در کشور وجود نداشت. تعداد واحدهای صنفی دارای صندوق مکانیزه در ابتدای دولت یازدهم ۶۹۸ هزار واحد بود، این رقم در سال ۹۵ به ۸۹۹ هزار واحد و در سال ۹۶ به ۸۲۳ هزار واحد رسید.

همچنین سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره ای از خرده فروشی در سال ۵۷، ۱.۵ درصد بود و در سال ۶۸ به ۲.۵ درصد رسید. این سهم در ابتدای دولت یازدهم ۴ درصد بود، سال ۹۵ به ۸ درصد رسید و سال گذشته نیز ۸ درصد شد.

 

 

دولت شاخص صنعت معدن و تجارت معدن واحد صنعتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر