کد خبر: 635544 A

هدف کلی از تهیه و اجرای طرح آمارگیری از معادن درحال بهره برداری، تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، مقدار و ارزش تولیدات، مقدار و ارزش فروش، مقدار و ارزش صادرات مستقیم، ارزش افزوده، ترکیب نیروی انسانی به تفکیک تولیدی، غیرتولیدی، مدرک تحصیلی و مقدار استخراج، ارزش سرمایه‌گذاری و پارامترهای زیست ‌محیطی، بهداشت و ایمنی و ... است.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز آمار ایران؛ عملیات میدانی طرح آمارگیری معادن کشور از تاریخ ٩٧/٤/٩ لغایت ٩٧/٦/٣١ به مدت ٨٤ روز در سراسر کشور انجام خواهد شد.

در این طرح ماموران آمارگیر با مراجعه به حدود ٦٥٠٠ معدن در حال بهره‌برداری کشور اطلاعات تفصیلی مورد نظر را در قالب پرسشنامه ، طرح و جمع‌آوری خواهند کرد.

این طرح به واسطه وابستگی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور به عنوان اولین بخش در زنجیره تامین سایر صنایع ، از جایگاه ویژه ای برخوردار است ولی به رغم وجود منابع غنی و متنوع معدنی در کشور میزان بهره برداری از این منابع محدود است.

درصورتی که امکان توسعه اکتشاف بیشتر معادن فراهم شود منجر به رشد صنایع فرآوری شده با ارزش افزوده بالا خواهد شد که قادر است سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین صادرات غیر نفتی قابل توجهی را به خود اختصاص دهد که در نتیجه آن از بخشی از منابع ارزی کشور تامین خواهد شد.

پیش از این طرح مذکور تحت پوشش بخش عمومی در سال‌های ١٣٦٤ و ١٣٦٥، و به منظور شناخت معادن و میزان ظرفیت تولید مواد معدنی در کشور و اتخاذ سیاست‌های توسعه ای مناسب، توسط مرکز آمار ایران به اجرا درآمد و از سال ١٣٦٦ لغایت ١٣٩٦ (به جز سال‌های ٧٠ و ٨٤) تمامی معادن در حال بهره‌برداری کشور (به جز نفت و گاز، مواد رادیواکتیو)، مورد آمارگیری قرار گرفته و نتایج آن منتشر شده است.

هدف کلی از تهیه و اجرای طرح آمارگیری از معادن درحال بهره برداری ، تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، مقدار و ارزش تولیدات، مقدار و ارزش فروش، مقدار و ارزش صادرات مستقیم، ارزش افزوده، ترکیب نیروی‌انسانی به تفکیک تولیدی، غیرتولیدی، مدرک تحصیلی و مقدار استخراج، ارزش سرمایه‌گذاری و پارامترهای زیست ‌محیطی، بهداشت وایمنی و ... است، بطوری که با توسعه بخش معدن، کاربردها و مزیت های بسیاری چه به صورت مستقیم (بالا بردن سهم معدن در تولید ناخالص‌ ملی) و چه به صورت غیرمستقیم (اشتغال‌زایی، توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته، ممانعت از مهاجرت و...) به همراه دارد.

گفتنی است؛ نتایج این طرح پس از جمع‌آوری اطلاعات از معادن کشور حداکثر تا پایان سال جاری در اختیار کاربران قرار خواهدگرفت.

 

زیست محیطی سرمایه گذاری نیروی انسانی ارزش صادرات تولید ناخالص داخلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر