کد خبر: 634499 A

تطبیق سود (زیان) پیش‌بینی شده شرکت‌های بورسی برای دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که سود نقدی ۶۱ هزار میلیارد ریالی از سوی کل ناشران در بازار سهام تصویب شده است.

به گزارش‌ایلنا؛ آمارهای منتشر شده از سوی بورس تهران نشان می‌دهد تطبیق سود (زیان) پیش‌بینی شده شرکتها در این ماه نسبت به فروردین ماه نشان می‌دهد که تعداد ۷۷ شرکت با افزایش، تعداد ۷۳ شرکت با کاهش و مابقی شرکتها برابر با ۱۵۹ شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش‌بینی شده نداشته‌اند.

همچنین سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان اردیبهشت ماه سال ۹۷ برابر با ۴۳.۹۰۳.۸۰۵ میلیارد ریال است که نسبت به فروردین ماه ۹۷ معادل ۵۹۸۰ میلیارد ریال کاهش نشان می‌دهد.

متوسط  پیش بینی سود (زیان) خالص

بر اساس این گزارش، در پایان اردیبهشت متوسط  پیش‌بینی سود (زیان) خالص شرکت های بورسی به ازای هر سهم برابر با ۳۰۴ ریال است.

سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت

افزون بر این، میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت - انباشته طی دو ماهه بهار، بیش از ۶۱.۱۷۲ میلیارد ریال بوده که ۱.۱۴۴ ریال متوسط  درآمد واقعی شرکت ها بوده و متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل یک هزار و ۴۴ ریال در اطلاعات اعلام شده به ثبت رسیده است.

بورس تهران درآمد بازار سهام شرکت های بورسی پایان اردیبهشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر