کد خبر: 628737 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

استان‌های البرز با ١٥٩٥٥٣ نفر و ایلام با ٥٢٧٤٢ نفر جمعیت به‌ازای یک بیمارستان به‌ترتیب بیشترین و کمترین نفر جمعیت را به‌ازای یک بیمارستان در سال ١٣٩٥ داشته‌اند.

به گزارش‌ایلنا، براساس آخرین سالنامه آماری (١٣٩٥)، ٩٥٤ بیمارستان در کشور وجود داشته است که متوسط تخت برای هر بیمارستان ١٦٥، محاسبه می‌شود به‌ازای هر ٨٣٧٨٠  نفر از جمعیت کشور یک بیمارستان و به‌ازای هر ٥٠٨ نفر از جمعیت کشور یک تخت بیمارستانی موجود است.

بیشترین متوسط تخت به‌ازای هر بیمارستان ٢٢٦ و کمترین آن ٨٦ ، به‌ترتیب در استان‌های قم و کهگیلویه و بویراحمد در سال ١٣٩٥ بوده است.

بیمارستان‌های استان‌های بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، سمنان و سیستان‌وبلوچستان  به میزان ١٠٠ درصد دولتی، بیشترین بیمارستان دولتی و استان تهران با ٥٨ درصددولتی، کمترین بیمارستان دولتی را در بین استان‌ها داشته است.

استان‌های البرز با ١٥٩٥٥٣ نفر و ایلام با ٥٢٧٤٢ نفر جمعیت به‌ازای یک بیمارستان به‌ترتیب بیشترین و کمترین نفر جمعیت را به‌ازای یک بیمارستان در سال ١٣٩٥ داشته‌اند.

استان سمنان با ٣٤٠ نفر به‌ازای یک تخت و استان البرز با ١٠٤٠ نفر به‌ازای هر تخت بیمارستانی، کمترین و بیشترین نفر جمعیت به‌ازای یک تخت بیمارستانی را دارا هستند.

 

استان تهران ایران بیمارستان قم ایلام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر