کد خبر: 628699 A

معاون شرکت آب منطقه‌ای اصفهان عنوان کرد:

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با تاکید بر اینکه حجم ذخیره آب سد زاینده رود نسبت به سال گذشته 26 درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: کاهش بارندگی‌ها و افت روان آب‌ها موجب شده تا ورودی آب به این سد نیز نسبت به سال گذشته 57 درصد کمتر شده باشد.

به گزارش ایلنا، حسن ساسانی با اعلام این خبر افزود: حجم ذخیره سد زاینده رود هم اکنون به 305 میلیون متر مکعب رسیده است. این میزان در سال گذشته 414 میلیون متر مکعب بدون در نظر گرفتن آب رها شده جهت کشاورزی اصفهان بوده و میانگین دراز مدت آن هم یک هزار میلیون متر مکعب می‌باشد که براین اساس حجم کنونی سد نسبت به سال گذشته و میانگین دراز مدت به ترتیب 26 و 70 درصد کاهش را نشان می‌دهد .

ساسانی با اعلام اینکه بارش‌های ایستگاه چلگرد مربوط به حوضه آبریز زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، 758 میلی متر بوده است،  افزود: این رقم در سال گذشته یک هزار و 400 میلی متر و متوسط بلند مدت آن یک هزار و 403 میلی متر بوده است و علی رغم بارش‌های خوب اردیبهشت ماه در کل بارش ها کاهش چشمگیری داشته است، به طوری که این رقم حاکی از کاهش 45 درصدی نسبت به بارش سال گذشته و دراز مدت است.

ساسانی تصریح نمود : حجم آب ورودی به دریاچه سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری 398 میلیون متر مکعب بوده است که در سال گذشته این میزان 945 و میانگین دراز مدت آن 993 میلیون متر مکعب بوده است که به ترتیب نشان دهنده ی کاهش 57 و 59 درصدی است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر تداوم شرایط بحرانی علی رغم بارش های ماه گذشته ، گفت : در حال حاضر خروجی آب از سد زاینده رود صرفاً به تأمین آب شرب اصفهان بزرگ اختصاص دارد و آمار موجود به منزله هشدار جدی به تمام مشترکین جهت مصرف بهینه آب می باشد.

 

اصفهان کشاورزی معاون حجم آب منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر