کد خبر: 628696 A

مدیرعامل آب وفاضلاب اصفهان:

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به وضعیت تامین آب شرب گفت: هم اکنون میان عرضه و تقاضا آب شرب در اصفهان تعادلی برقرار نیست در حالیکه آب مورد نیاز در ایام پیک مصرف بالغ بر 14.5 مترمکعب در ثانیه است اما میزان تولید آب در استان به مراتب کمتر از عدد یاد شده است.

 به گزارش ایلنا، هاشم امینی با بیان این مطلب افزود: درچند روز اخیر تخصیص آب شرب حدود 40 درصد کاهش یافته که این امر تاثیر قابل توجهی در عدم برقراری تعادل میان عرضه وتقاضا آب در اصفهان داشته است بعنوان مثال در بسیاری از نقاط مردم شاهد افت فشار آب هستند.

وی به مقایسه تولید آب در اردیبهشت سال97 نسبت به  96 پرداخت و بیان داشت: در اردیبهشت ماه سال 97 تولید آب نسبت به سال 96 حدود 31 درصد کاهش داشته است همچنین می توان گفت در اردیبهشت ماه سال جاری تولید آب نسبت نیاز آبی 34 درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان کاهش سرانه مصرف آب را یکی از عوامل برون رفت از تنش آبی در اصفهان برشمرد وتصریح کرد: در حال حاضر سرانه مصرف در بخش خانگی حدود 154 لیتر در شبانه روز است که این رقم با توجه به اقلیم آب وهوایی اصفهان باید به 130 لیتر در شبانه روز کاهش یابد.

امینی با بیان اینکه علاوه بر کاهش تخصیص30 تا 40 درصدی آب، عدم جاری بودن زاینده رود هم بر کاهش آبدهی چاهها تاثیر نامطلوبی داشته است، تصریح کرد: چاههای فلمن به دلیل عدم جاری بودن زاینده رود در سالهای اخیر از مدار بهره برداری خارج شدند بدین ترتیب آبفا استان اصفهان برای تامین آب شرب مورد نیاز اقدام به شناسایی منابع جایگزین نمود.

وی گفت: در سال جاری بمنظور تامین 750 لیتر آب در ثانیه، حفاری وتجهیز 82 حلقه چاه در سطح استان در دستور کار قرار گرفت  که تاکنون 72 حلقه چاه جانمایی شد و عملیات حفاری 26حلقه چاه آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان مردم را  به سازگاری با شرایط آب و هوایی فراخواند و خاطرنشان کرد: ساکنان استان اصفهان باید به این باور برسند که اقلیم اصفهان خشک است پس باید سازگار با این اقلیم رفتار مصرفی خود را تنظیم کنند و از بد مصرفی جدا خوداری کنند.

 

استان اصفهان اصفهان شرایط آب و هوایی شرکت آب و فاضلاب سرانه مصرف آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر