کد خبر: 628229 A

مرکز آمار متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری اردیبهشت ١٣٩٧ را منتشر کرد؛

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ١٣٩٦) مربوط به «تخم مرغ ماشینی» با ٥٥,٦ درصد افزایش و پس از آن «برنج خارجی درجه یک» با ٣٧.٢ درصد افزایش و «موز» با ٣٦.٨ درصد افزایش است.

به گزارش ایلناو بر اساس نتایج به دست آمده در اردیبهشت ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «پرتقال محصول داخل» با ٢٥,٣ درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با ١١,٩ درصد افزایش و «موز» با ٧.٦ درصد افزایش بوده است.

بیشترین کاهش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به اقلام «گوجه فرنگی» با ١٠,٥ درصد کاهش و «خیار» با ٩,٠ درصد کاهش است.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ١٣٩٦) مربوط به «تخم مرغ ماشینی» با ٥٥,٦ درصد افزایش و پس از آن «برنج خارجی درجه یک» با ٣٧.٢ درصد افزایش و «موز» با ٣٦.٨ درصد افزایش است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به اردیبهشت ١٣٩٦ مربوط به «گوجه فرنگی» با ٤٨,٧ درصد کاهش و پس از آن «سیب درختی زرد» با ٢٠,٦ درصد کاهش (علی رغم داشتن رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت نسبت ماه قبل) و «سیب زمینی» با ١٩,٦ درصد کاهش است.

 

افزایش قیمت برنج سیب زمینی گوجه فرنگی موز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر