کد خبر: 627788 A

شاخص بورس در پایان معاملات روز جاری برای دومین روز متوالی با افت همراه شد و با ۹۶ واحد کاهش به ۹۵ هزار و ۵۲۹ واحد رسید.

به گزارش ایلنا؛ داد و ستدهای روز جاری بورس با قرمز پوش شدن همه شاخصهای اصلی بازار سهام و عقبگرد ارزش بازار مواجه شد.

عقبگرد شاخص ها

در همین بستر و بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با کاهش و عقبگرد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۹۶) واحد ریزش معادل (۰.۱۰) درصد به ۹۵ هزار ۵۲۹ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۲۹) واحد کاهش معادل (۰.۱۰) درصد به ۲۹ هزار ۶۸۹ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۶۱) واحد افت معادل (۰.۳۶) درصد به ۱۷ هزار و ۲۹۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۴۵) واحد کاهش، معادل (۰.۳۶) درصد به ۱۲ هزار و ۶۸۹ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۵۸) واحد افت، معادل (۰.۱۵) درصد به ۱۰۴ هزار و ۳۸۷ واحد، شاخص بازار اول با ۳ واحد افزایش معادل ۰.۰۱ درصد به ۶۸ هزار و ۳۲۹ واحد و شاخص بازار دوم با (۵۹۰) واحد ریزش معادل (۰.۲۹) درصد، به ۲۰۰ هزار و ۵۷۸ واحد رسید.

نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۴ نماد «شپنا با ۱۸ واحد، شبندر با ۱۸ واحد، ومعادن با ۱۸ واحد و کگل با ۱۶ واحد» بیشترین تاثیر مثبت و ۳ نماد «خساپا با (۵۲) واحد، فارس با (۲۸) واحد و مبین با (۱۵) واحد» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

کاهش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چوبی با ۲۷۷۲ واحد صعود معادل ۴.۶۲ درصد به ۶۲ هزار و ۷۷۴ واحد، محصولات کاغذ با ۲۵۰ واحد افزایش معادل ۲ درصد به ۱۰ هزار و ۸۵۵ واحد، زراعت با (۴۷) واحد صعود معادل (۰.۹۵) درصد به ۵ هزار و ۲۰ واحد، قند و شکر با (۱۴۸) واحد افت معادل (۱.۴۸) درصد به ۹ هزار ۸۷۰ واحد، خودرو با (۳۱۹) واحد ریزش، معادل (۲.۱۲) درصد به ۱۴ هزار و ۷۴۸ واحد، کاشی و سرامیک با (۴۴) واحد کاهش معادل (۲.۱۸) درصد به ۲ هزار و ۶ واحد، وسایل ارتباطی با (۶۲) واحد ریزش معادل (۴.۳۱) درصد به یک هزار و ۳۸۶ واحد رسید.

 

خودرو شاخص قند شاخص کل کاشی و سرامیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر