کد خبر: 627090 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

استان گیلان بیشترین میانگین سالانه بارندگی با ١٠١١,٦ میلیمتر در سال ١٣٩٥ و میانگین پنجساله (١٣٩٠-١٣٩٥) با ٩٨٣ میلی متر ، را در استان‌های کشور داشته است.

به گزارش ایلنا،  بر اساس سالنامه آماری سال ١٣٩٥، استان یزد با میانگین سالانه ٥٩,١ میلیمتر بارش کمترین ارتفاع بارندگی را در سال ١٣٩٥ در میان استان‌های کشور داشته است و میانگین ٥ ساله گذشته بارندگی این استان ٨٠.٢٢ میلیمتر بوده است و استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، سمنان، قم و کرمان  به ترتیب با ٩٣، ١٠٠، ١٢٥، ١٣٠.٣٦ و١٣٦، کمترین میانگین بارندگی پنجساله( ١٣٩١-١٣٩٥ ) را به خود اختصاص داده‌اند.

 استان گیلان بیشترین میانگین سالانه بارندگی با ١٠١١,٦ میلیمتردر سال ١٣٩٥ و میانگین پنجساله (١٣٩٠-١٣٩٥) با ٩٨٣ میلی متر ، را در استان‌های کشور داشته است و استان‌های مازندران ، گلستان و چهارمحال بختیاری به تریب با ٧٧٤.٥، ٥٩١.٨ ٥٥٧.٦ و ٥٤٩.٥ در رده‌های بعدی استان‌های با بیشترین میانگین بارندگی در سالهای ١٣٩٠-١٣٩٥ ، قرار دارند.

استان کشور استان های کشور ایران خراسان جنوبی یزد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر