کد خبر: 626815 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٦ به عدد ٢٧٢,٨٢ رسید که ١٥.٣٧ درصد نسبت به سال قبل (تورم سالانه)، افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا،  شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٦ به عدد ٢٧٢,٨٢ رسید که ١٥.٣٧ درصد نسبت به سال قبل (تورم سالانه)، افزایش داشته است. شاخص مرغداری های صنعتی در تمام فصول نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل بهار و معادل ١٩.٩٤ درصد بوده است.

شاخص مذکور بجز فصل بهار در بقیه فصول سال نسبت به فصل قبل افزایش یافته است و بیشترین افزایش در فصل زمستان و معادل ٨.١٨ درصد است. همچنین در فصل بهار ٣.٧٧ درصد نسبت به فصل قبل کاهش یافته است.

در سال ١٣٩٦ تمامی استان ها با افزایش قیمت ها روبرو بوده‌اند. بطوری که بیشترین نرخ تورم را استان تهران با ٢٩,٣٣ درصد به خود اختصاص داده است. همچنین کمترین نرخ تورم را استان کرمانشاه با ٣.٢٩ درصد داشته است.

شاخص گروه­های اصلی

١-     مرغ

     در سال ١٣٩٦ شاخص گروه مرغ به ٢٨٩,٨٨ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ٨.٩٥ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب ١١.١٦، ٧.٩٥ و ١٢.٨٩ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته­ اند. شاخص مذکور در تمام فصول نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل بهار و معادل ١٧.٤٤ درصد بوده است.

تخم مرغ

در سال ١٣٩٦ شاخص گروه تخم مرغ به ٢٢٦,٣٩ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ٣٥.٩٦ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل تخم مرغ خوراکی و تخم مرغ نطفه دار  به ترتیب ٣٨.٦٨ و ٣٣.٢٨ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته‌اند. شاخص مذکور در تمام فصول نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل پاییز و معادل ٥٢.١٨ درصد بوده است.

سایر

این گروه شامل کود است که در سال ١٣٩٦ شاخص آن به ٨٧٥,٨٣ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ٢.٠٦ درصد افزایش یافته است. شاخص مذکور در تمام فصول نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل زمستان و معادل ٥.٣٠ درصد بوده است.

 

استان تهران ایران تورم زمستان افزایش قیمت ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر