کد خبر: 626811 A

مرکز امار ایران اعلام کرد:

در سال ١٣٩٦، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد ٣,٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال با افزایش بوده است.

به گزارش ایلنا، در سال ١٣٩٦، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد ٣,٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ١٤.٩ درصدی ٩٨١٧ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد ١٠.٩ درصدی ٣٩٧٣٢ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه ای با افزایش ٤.٠ درصدی معادل ١٢١٤٣ ریال بوده است.

 در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با ٢٧,٨ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ٥٢٥٧٤ ریال و قیمت عدس با رشد ٨.٧ درصدی به ٤٩٧٨٧ ریال رسید.

 در بخش دانه های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با رشد ٩,٢ درصدی نسبت به سال ٩٥ به ٣٦٦٢٨ ریال و قیمت کلزا با افزایش ١٠.٧ درصدی به ٢٧١٠١ ریال بالغ گردید.

 در بخش محصولات لیفی، قیمت متوسط هر کیلو پنبه وش ٢٩٩٧٤ ریال بوده است که معادل ٠,٤ درصد نسبت به سال ٩٥ کاهش داشته است.  

 در بخش محصولات جالیزی، قیمت متوسط هر کیلو هندوانه با کاهش ٣١,٨ درصدی به ٣١١٣ ریال، قیمت خربزه با کاهش ٥.٢ درصدی به ٦٥٩٧ ریال و قیمت خیار با افزایش ٤.٥ درصدی به ١٠٥١٤ ریال رسید.

 در بخش سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی ٦٧٦٧ ریال و هر کیلو پیاز ٩٨٥٦ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٦٠,٥ و ١٠٤.٢ درصد رشد داشته ­است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با ٥٤.٤ درصد افزایش برابر ٥٩٣٨ ریال و هر کیلو بادمجان با ٨.٤ درصد کاهش برابر ٦٥٩٤ ریال بوده است. 

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت هر کیلو یونجه معادل ٨١١٦ ریال و هر کیلو شبدر خشک ٨٦٩١ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ١٧,١ و ١٨.٦ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت هر کیلو زردآلو برابر ٢٨٧٣٧ ریال و هر کیلو هلو ٢٠١٥٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٥,٥ و ٦.٢ درصد کاهش داشته است.  

 در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی ١٤٠٣٩ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٨,١ درصد کاهش داشته و متوسط قیمت انگور به ١٣٩٤٧ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ٣٧.٩ درصد افزایش داشته است.

 در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش ١٨,٣ درصدی و قیمت نارنگی با رشد ١٤.٩ درصدی نسبت به سال ٩٥ به ترتیب به ٨٩٦٥ و ١٠٥٤٦ ریال رسید.    

 در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و برة زنده ١٥٨٦٦٣ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ١٣٥٥٠١ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب معادل ٢٧,٩ و ١٥.٤ درصد افزایش داشته است.

 در سال ١٣٩٦، در بخش فراورده‌های دامی سنتی ، متوسط قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ٤٢٥٥٩ ریال و هر کیلو شیر گاو ١١٨٠١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ١٧,٢ و ٤.٣ درصد افزایش داشته است.      

 در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینة متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ٢٣٣٥٥٣٣ ریال و هزینة شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ١٠٩١٥٧٤ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٥٨,٨ و ٤.٢ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط هزینة دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی ٩١٩٩٤٨ ریال و دیسک زمین زراعی دیم ٥٧٣٢٧٨ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٤٦.٩ و ١٠.٥ درصد کاهش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد ٥٠٠٠٥٤ ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن ٣٨٧٧٠٥ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٢,١ و ١٣.٧ درصد افزایش داشته است. و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ٦٥٥٣٧٨ ریال بوده که نسبت به سال ٩٥ معادل ١٤,٩ درصد رشد نشان میدهد. به علاوه، دستمزد روزانه‌ کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد با ٥,٨ درصد افزایش به ٥١٥٧٤٤ ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با ٦.٤ درصد کاهش به ٥٢٦٠٠٣ ریال بالغ گرد

 

ایران چین دستمزد رشد گندم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر