کد خبر: 626737 A

بانک‌ها در فروردین امسال ۲۵۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداختند که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۴.۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فروردین ماه امسال سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی ۱۷۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال معادل ۶۸.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی بود.

این میزان در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۰.۹ درصد افزایش نشان داد.

از این مبلغ، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۶۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۳۶.۱ درصد بود.

از ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، ۶۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸۵.۹ درصد) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شد.

در این دوره به بخش صنعت و معدن ۷۲۶۴ فقره تسهیلات با میانگین پرداختی هر فقره ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت شد که بیش از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست.

در بخش خدمات ۱۱۲ هزار و ۴۴ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره یک میلیارد ریال پرداخت شد.

از سوی دیگر رییس سازمان برنامه و بودجه با استناد به گزارش بانک های عامل، از پرداخت هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات در زمینه اشتغال خبر داد.

محمدباقر نوبخت گفت: امسال ایجاد ۲۰۰هزار فرصت شغلی در بخش مسکن، ٢۵ هزار مورد در عرصه حمل و نقل و ۲۳هزار شغل در زمینه کشاورزی در نظر است.

وی یادآور شد: پارسال ۷۹۷هزار نفر به بازار کار وارد شدند که ۷۹۰ هزار نفر مشغول به کارند اما بقیه به جمعیت بیکار اضافه شده اند.

قرار است امسال برای یک میلیون و ۳۳ هزار نفر در کشور شغل ایجاد شود.

 

اشتغال جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل سازمان برنامه و بودجه مسکن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر