کد خبر: 625155 A

مرکز آمار اعلام کرد:

از کل انتشار آلاینده گاز دی اکسید کرین (٥٨٦ میلیون تن)، ٦٠ درصد به گاز طبیعی، ١٥درصد به نفت گاز (گازوئیل) ، ١١درصد به بنزین و ٩ درصد به نفت کوره اختصاص دارد.

به گزارش ایلنا، براساس سالنامه آماری کشور ( آخرین سال ١٣٩٥)،  میزان انتشار گاز آلاینده دی‌اکسید کربن (co٢) در کشور در سال ١٣٩٤، ٥٨٦ میلیون تن بوده است که ٣٠درصد آن از نیروگاه‌های تابع وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ، ٢٥ درصد آن از حمل و نقل ، ٢٤ درصد آن از بخش خانگی، تجاری و عمومی و ١٦ درصد آن از بخش مصرف انواع سوخت در صنعت بوده است.

از کل انتشار آلاینده گاز دی اکسید کرین (٥٨٦ میلیون تن)، ٦٠ درصد به گاز طبیعی، ١٥درصد به نفت گاز (گازوئیل)، ١١درصد به بنزین و ٩ درصد به  نفت کوره اختصاص دارد.

از کل ٦٠درصد آلاینده گاز دی اکسید کربن (co٢) ناشی از گاز طبیعی در کشور (٣٥١ میلیون تن) ٣٦ درصد متعلق به نیروگاه‌ها، ٣٣ درصد به مصرف انواع سوخت خانگی، تجاری و عمومی، و ٢٣ درصد به بخش صنعت تعلق دارد. 

 

بنزین دی اکسید کربن گاز نفت گاز طبیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر