کد خبر: 607880 A

روز گذشته ۹۸.۱ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور مصرف شد.

به گزارش ایلنا در یازدهمین روز از سال ۹۷ میزان مصرف بنزین به ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به ۸۸.۹ میلیون لیتر مصرف مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۳ درصد رشد داشته است. 

همچنین روز گذشته ۶۵.۵ میلیون لیتر نفتگاز مصرف شد که نسبت به ۳۱.۸ میلیون لیتر مدت مشابه پارسال ۱۰۶ درصد بیشتر مصرف شده است.

بنزین رشد مصرف میلیون میزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر