کد خبر: 607058 A

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال 1390 در نه ماهه نخست سال 1396 رشد 4.4 درصدی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه نخست سال 1396 رشد 4.7 درصدر را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال 1390 در نه ماهه نخست سال 1396 رشد 4.4 درصدی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه نخست سال 1396 رشد 4.7 درصدر را تجربه کرده است.

براساس این گزارش؛ گروه کشاروزی رشد 1 درصدی و گروه صنعت هم رشد 3.1 در صدی داشته که بیشترین رشد در گروه صنعت مربوط به زیر گروه ساختمان است که 4.5 درصدی رشد داشته است.همچنین گروه خدمات رشد 7 درصدی را تجربه کرده که بیشترین رشد با 8.4 درصد مربوط به زیر گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات است.

در این گزارش رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺟﺰای ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ قیمت‌های ﺛﺎﺑﺖ 1390، نشان دهنده رشد در بخش‌های تشکیل سرمایه ثابت، ماشین‌آلات و ساختمان دارد که به دلیل پیوند بالای رشد اقتصادی ایران به این بخش‌ها می‌تواند نشانه خوبی از فراهم شدن زمینه افزایش اشتغال باشد. 

نه ماهه سال 96

پاییز96

تابستان 96

بهار 96

 

7.5

7.4

7.7

7.4

 هزینه مصرف نهایی خصوصی

7.6

7.6

7.6

7.6

مصرف دولتی

3.9

3.4

3.5

4.8

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

3.1

1.0

2.4

6.0

تشکیل سرمایه در ماشین آلات

4.6

6.4

4.4

3.6

تشکیل سرمایه در ساختمان

-

-

-

-

خالص صادرات کالاها و خدمات

4.8-

11.0-

0.1

2.9-

صادرات کالا و خدمات

8.2

1.2-

8.3

20.4

واردات کالا و خدمات

4.4

3.0

4.8

5.5

محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار)

مصرف بخش خصوصی همانند مصرف بخش دولتی تقریبا رشد پایدار ومثبت داشته، صادارت کالاها و خدمات برخلاف واردات که رشد 8.2 دارد، رشد منفی4.8 را در نه ماهه منتهی به آذر 1396 را تجربه کرده است. رشد واردات با توجه به واردات محوربودن تولید و به اینکه نزدیک به 80 درصد آن را ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تشکیل می‌دهد، نشانه خوبی می‌تواند باشد.

ایران رشد سرمایه مرکز آمار ایران نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر