کد خبر: 606710 A

روز گذشته ۹۳.۴ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور مصرف شد.

به گزارش ایلنا در اولین شنبه سال جدید در سراسر کشور ۹۳.۴ میلیون لیتر بنزین مصرف شد این در حالی است که  سال گذشته در همین زمان ۷۴.۷ میلیون لیتر مصرف داشته ایم بنابراین امسال ۲۵ درصد بیشتر از ۴ فروردین ۹۶ بنزین سوزانده شده است. 

همچنین روز گذشته ۲۶.۴ میلیون لیتر نفتگاز مصرف شده که ۳۷ درصد نسبت به رقم ۱۹.۳ درصدی مدت مشابه سال گذشته افزایش مصرف داشته است.

بنزین اولین مصرف لیتر شنبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر