کد خبر: 601993 A

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: پله‌ای کردن اقساط، کاهش سود فروش اقساط و افزایش طول دوره اقساط از جمله مزایایی است که برای حضور بخش خصوصی واقعی و تعاونی در واگذاری‌های این سازمان در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان خصوصی سازی؛ زهره عالی پور با اشاره به این که در واگذاریهای سازمان خصوصی‌ سازی هدف کسب درآمد نیست گفت: کاهش تصدیگری و خروج از فعالیتهای اقتصادی از جمله مواردی است که دولت در راستای اجرای خصوصی سازی به دنبال آن است و به همین دلیل مشوق هایی را برای حضور بخش خصوصی واقعی و تعاونی در واگذاریها در نظر گرفته است.

معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس پله‌ای کردن اقساط، کاهش سود فروش اقساط و افزایش طول دوره اقساط از جمله مزایایی است که برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌های این سازمان تعیین شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این موارد، در صورت حضور بخش خصوصی واقعی یا تعاونی در واگذاریهای دولت میزان سود فروش اقساطی 3 درصد کمتر از سود پرداختی سیستم بانکی خواهد بود.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی گفت: از سوی دیگر افزایش یک سوم زمان بیشتر به طول پرداخت دوره اقساط از دیگر مشوقهای درنظر گرفته شده در این زمینه است که موجب می شود فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری خریداران در بنگاه فراهم شود.

وی افزود: همچنین پله‌ای کردن اقساط از دیگر مشوق هایی است که در راستای حضور بخش خصوصی واقعی و تعاونی در واگذاریها در نظر گرفته است.

عالی پور اظهار داشت: این مشوق ها مزیت خوبی را در راستای تشویق و حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی و تعاونی در واگذاریهای دولت فراهم می کند.

 

 

بخش خصوصی دولت زهره سازمان خصوصی سازی معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر