کد خبر: 598546 A

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی الزامات تحقق برنامه برنامه تولید نفت و گاز این شرکت تا سال 1400 مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، غلامحسین منتظری مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیمه اول سال 1397 که با حضور مدیران ، روسا و کارشناسان ستادی و شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی برگزار شد، درباره این الزامات اظهار داشت: به منظور تحقق تولید گاز تکلیفی این شرکت نصب تسهیلات سرچاهی و راه اندازی هفت حلقه چاه برنامه ریزی و دو حلقه چاه پس از خاتمه حفاری و نصب تسهیلات سرچاهی راه اندازی شد.همچنین جهت دستیابی به برنماه تولیدی ارائه شده ، حفاری و و نصب تسهیلات سرچاهی وموقعیت 15 حلقه چاه الزامی است.

منتظری از لزوم احداث ایستگاههای تقویت فشار جهت استمرار تولید گاز از میدانهای این شرکت خبر داد و افزود: با توجه  به افت فشار شدید برخی از مخازن و کاهش فشارهای سرچاهی میدانهای نار ، کنگان ، هما ، وراوی و سرخون جهت استمرار تولید از آنها  لزوم احداث و راه اندازی هر چه سریعتر ایستگاهای تقویت فشار گاز الزامی است. همچنین تسریع در پروژه مونتاژ دوباره ((Revamping کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز میدان نار نیز ضرورت دارد.

وی افزود: به منظور جلوگیری از روند کاهش تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و تامین خوراک پایدار پالایشگاههای گاز ، توسعه میدانهای جدید پازن ، مدار ، خارتنگ ، گردان ، دی ، سفیدزاخور ، هالیگان و سفیدباغون مطابق برنامه پنج ساله توسعه نیز در برنامه های مورد نیاز این شرکت قرار دارد.

گفتنی است، طی سال جاری در مجموع دو هزار و 799 مورد فعالیت مهندسی بهره برداری از جمله راه اندازی چاه پس از اتمام حفاری یا تعمیر، اسیدکاری گسترده ، اسیدکاری توسط دستگاه لوله مغزی سیار ، احیاء با نتیروژن ، مشبک کاری ، آزمایش شاخص بهره دهی ، عملیات مانده یابی و تزریق دوره ای مواد ضد خوردگی صورت گرفته است.

 

خوراک مدیر عامل شرکت نفت و گاز تولید گاز نفت مناطق مرکزی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر