کد خبر: 594713 A

مدیر امور منابع آب ورامین خبر داد:

مدیر امور منابع آب ورامین گفت: طی نشستی مشترک با روسای ادارات ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا ، راهکارهای اخذ سند برای اراضی بستر مجاری آب های سطحی بررسی شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن زحمتکش" با بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه با اینکه بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی وفق اصل 45 قانون اساسی، مفاد قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی بستر و حریم مجاری آب های سطحی جزو انفال بوده و وظیفه حفظ و حراست از آن به وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای واگذار شده است، جلسه ای در محل اداره امور منابع آب ورامین با حضور روسای  ادارات ثبت و منابع طبیعی شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا بر گزار شد.

وی افزود: طی این نشست راهکارهای اخذ سند برای بستر مجاری آب های سطحی بطور عام و برای مجاری آب های سطحی واقع در محدوده عرصه های منابع طبیعی بطور خاص مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر امور منابع آب ورامین با اشاره به اهمیت اخذ سند بستر رودخانه ها گفت: با توجه به لزوم حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها و جلوگیری از تجاوزات و تخلفات در این حوزه، اخذ سند ضمن تسریع اقدامات قانونی در محاکم قضایی، میزان تخلفات و اقدام به تصرف بستر رودخانه به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

در ادامه این جلسه مسائل و مشکلات در مسیر صدور سند با مدیران ادارات ثبت بررسی و راهکارهای لازم اندیشیده شد. همچنین مقرر شد اسناد صادر شده جهت اراضی ملی به نام منابع طبیعی توسط تیم کارشناسی مشترک بررسی و پس از تدقیق نقشه ها و تعیین میزان تداخل اسناد صادره با بستر رودخانه ها با همکاری ادارات منابع طبیعی و ثبت شهرستان های حوزه عملکرد، نسبت به اصلاح سند های مربوطه و انتقال اسناد صادره از اداره منابع طبیعی به شرکت آب منطقه ای استان تهران اقدام شود.

 

روابط عمومی قانون کارشناسی منابع طبیعی منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر