کد خبر: 584678 A

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: شبکه ملی اطلاعات کشاورزی ایجاد شده تا تبادل اطلاعات بین کشاورزان ایجاد شود اما برای تحقق آن نیاز جدی به اینرتنت و خدمات ارتباطی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی مجموعه تولیدات کشور است که همه آن در مناطق روستایی و در روستاهای بزرگ انجام می‌شود.

بخشنده افزود: در حال حاضر هزار و 200 مرکز کشاورزی ایجاد شده است که در آنها کارشناسانی برای ارائه خدمات به کشاورزان تعیین شده است اما به دلیل مشلات ارتباطی بسیاری از مراکز دچار مشکل هستند که از جمله آنها باید به فقدان اینترنت در 1200 مرکز و کیفیت پایین ارتباطی در 407 مرکز اشاره کرد. همچنین 50 مرکز در دهستان‌ها فاقد اینترنت هستند.

وی تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات کشاورزی ایجاد شده تا تبادل اطلاعات بین کشاورزان ایجاد شود اما برای تحقق آن نیاز جدی به اینرتنت و خدمات ارتباطی وجود دارد.

 

بخش کشاورزی جهاد کشاورزی کشاورزی کشاورزان برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر