کد خبر: 570291 A

مقدسی خبر داد:

معاون حقوقی و نظارت گمرک‌ایران از راه‌اندازی سامانه متمرکز آمار و اطلاعات جعل اسناد برای پیشگیری و اقدام قضایی در گمرک خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا مقدسی در همایش آموزشی سامانه متمرکز آمار و جعل اسناد به رویکرد روشن گمرک در مبارزه با جعل اسناد اشاره کرد و گفت: گمرک ایران با توجه به قوانین و‌ مقررات اهداف را تعیین و نقشه راهی را مشخص کرده تا با راه‌اندازی سامانه جعل اسناد با وحدت رویه پیگیری از جعل اسناد پیشگیری و مبارزه شود.

مقدسی افزود: گمرک با توجه به شرح وظایف گسترده در گمرکات اجرایی با چالش‌های جعل آشنا هستند. با توجه به این شرح وظایف کوچکترین مغایرتی با شرح وظایف گمرک پیوند خورده است.

وی اسناد را به جنگلی شباهت داد و گفت: این جنگل از همان کاغذهای درختان جنگل ایجاد شده و حالا جنگلی را از اسناد برای ما ایجاد کرده، این اسناد توسط سازمان‌های مجوز دهنده صادر می‌شود و گمرک باید مجری آن باشد.

مقدسی گفت: در همین حال سازمان‌ها و شرکت‌های خدمات دهنده دیگری مانند شرکت‌های حمل و نقل، بانک‌ها و بیمه‌ها و غیره در این زنجیره هستند که باید اسناد صادره در حین تا بعد توسط گمرک مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران تشریح کرد: در گذشته اسناد کاغذی و قدیمی بود که با توجه به زمان خود قابل قبول بوده اما در حال حاضر اسناد الکترونیکی شده و این موضوع باعث کاهش جعل اسناد شده اما در مقابل رویکردهای کنترلی نیز می‌بایست دستخوش تغییر شده و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با جعل احتمالی در اسناد الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد.

مقدسی با اشاره به اینکه در سایر واحدهای گمرک از سامانه استفاده می‌شود، گفت: باید ادارات قضایی گمرک از سامانه‌ها بهره بیشتری ببرند و با توجه به بازخوردهای فعالیتی گمرکات اجرایی و نتایج تلاش انجام شده که به مرکز مبارزه با جرایم ارایه شده، سامانه قضایی و سامانه متمرکز آمار و اطلاعات جعل ایجاد و تکمیل شده که براساس این سامانه مدیران گمرکات گزارشاتی را به دایره قضایی ارجاع می‌دهند.

وی افزود: در این سامانه که با الکترونیکی شدن اسناد کنترل به سهولت انجام می شود، کنترل بیشتری صورت می گیرد که البته گام نهایی آن در دستور کار است اسناد و مدارک مستقیم از مبادی صادرکننده در سامانه جامع گمرکی بارگذاری می شود.

مقدسی تاکید کرد: جعل اسناد پدیده نو ظهوری نیست اما متاسفانه جعل از بین نمی‌رود و در هر شیوه‌ای امکان جعل اسناد وجود دارد. سازمان جهانی گمرک سامانه‌ای از جمله سامانه مالکیت معنوی یا سامانه مبارزه با تقلب را معرفی کرده اما یکی از دلایل تشکیل این کارگاه آشنایی مدیران حقوقی گمرکات با سامانه متمرکز آمار و اطلاعات جعل بود.

 

گمرک ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر