کد خبر: 556076 A

شریعتمداری:

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز تولید ما منبع‌محور و غالب آن بر منابع طبیعی متکی بوده و این یک فاجعه است.

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری در سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی افزود: امروز در زمینه سرمایه انسانی که بر دانش و نرم افزار تکیه دارد بخش و کارگروه مشخصی وجود ندارد و نشان می دهد به این موضوع مهم توجه نداریم و گام هایمان در این زمینه پراکنده است.

وی ادامه داد: اثربخشی رشد اقتصادی بستگی تام و تمام به پایداری آن دارد و با بالا و پایین شدن این رشد، تاثیر بر اقتصاد ملی و سایر شوون زندگی به شدت محدود می شود.

شریعتمداری افزود: بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از مهمترین عوامل تاب آوری اقتصادی، تکیه بر مغز و دانش و اندیشه ایرانی است و امیدوارم با جدی گرفتن حضور متولیان منابع انسانی در بنگاه ها و ساختار اداری سازمان ها در آینده نزدیک شاهد توجه ویژه به این امر مهم باشیم.

وی تاکید کرد باید از اقتصاد تک‌محصولی متکی به نفت خارج شویم و به سمت تولید سایر کالاها و خدمات برویم و گفت: برای این منظور باید با سرعت بیشتر در توسعه منابع انسانی قدم برداریم.

شریعتمداری افزود: نیروی انسانی از همه سرمایه‌ها مهمتر است زیرا سرمایه‌های فیزیکی دیگر مانند پول، تجهیزات فیزیکی و امکانات دیگر برای توسعه در ید قدرت بنگاه ها، کشورها و دولت‌ها و متاثر از بسیاری از عوامل درونزا و برونزاست.

وی ادامه داد: سایر سرمایه‌ها متاثر از عوامل متعددی است و تغییر آنها تاثیر جدی ایجاد می‌کند اما آهنگ رشد سرمایه انسانی به سیاستگذاری و اراده و توجه سیاستگذاران و مدیران بستگی دارد.

به گفته وی، پرورش نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل پایدارسازی و مقاوم سازی رشد اقتصادی و تاب‌آوری اقتصاد ایران به شمار می‌رود و آنچه کشورها را می‌سازد نه فقط تجهیزات و فناوری که انسان‌های توسعه‌یافته و دارای دانش است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما چهارمین تولیدکننده مهندس در جهانیم اما فقط تحصیلات آکادمیک در حل مشکل بیکاری کافی نیست.

شریعتمداری ادامه داد: ما باید با توجه به موضوع مهارت و زبده‌کردن نیروی انسانی، برای ریشه‌کنی معضل بیکاری، به موضوع منابع انسانی توجه ویژه‌ای کنیم.

شریعتمداری افزود: اگر اتکای ما بر دانش و توانایی فکری نیروی انسانی فعال در کشور بیشتر بود و سهم آن را درتولید داخلی ارتقا می‌دادیم تکیه به منابع طبیعی محدودتر، محیط زیست سالم‌تر و شرایط زندگی آسان‌تر بود و اقتصاد کشور پایدارتر اداره می‌شد.

محمد شریعتمداری‌
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر