کد خبر: 555723 A

با تلاش بی وقفه و شبانه روزی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران کار ساخت استخر ذخیره و تامین آب برای پوشش مستمر عملیات مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید – ۲ به اتمام رسید و مراحل آبگیری آن آغاز شد .

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد راهبری مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید – ۲ ساخت این استخر با ظرفیت ۱۳۰ هزار بشکه با وجود کوهستانی بودن موقعیت چاه و نیاز به احداث جاده های  دسترسی در یک پروسه یک هفته ای انجام و عصر روز گذشته ( دوشنبه ۱۵ آبان ماه) در مرحله آبگیری قرار گرفت .

با آبگیری این استخر عملیات مهار و کنترل فوران چاه وارد مرحله جدیدی خواهد شد زیرا با استقرار پمپ های های پرفشار و شبکه چند راهه  پاشش آب، فضای پیرامون چاه خنک و امکان نزدیک شدن مهارگران به دهانه چاه برای تخلیه باقیمانده دکل و تجهیزات سرچاهی فراهم خواهد شد .

پاکسازی کامل محوطه چاه پیش زمینه ای برای آغاز عملیات  اصلی مهار   (TOP KILL)از طریق ورود به دهانه چاه و کنترل و ایمن سازی آن با بکار گیری تجهیزات ویژه  است که عملیاتی کاملا تخصصی و با کاربست تجهیزاتی مختص مهار فوران از جمله  ATHEY WAGON و STINGER  صورت می پذیرد .

این در حالی است که همزمان با این اقدامات کار احداث دو سکوی استقرار دکل حفاری (LOCATION) برای حفاری دو حلقه چاه امدادی جهت مهار فوران به روش (BOTTOM KILL) نیز پر شتاب ادامه دارد تا امکان ورود به چاه از عمق نیز مهیا شود.

چاه ۱۴۷ رگ سفید – ۲، در حوزه فعالیت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران هفتم آبان ماه در حین عملیات حفاری بوسیله دکل ۹۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران دچار فوران و آتش سوزی شد .

 

 

ایران پوشش شبانه روزی نفت شرکت ملی حفاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر