کد خبر: 554557 A

مدیر اجرایی شرکت فاضلاب:

شریفی درباره انشعابات این منطقه گفت: با آغاز پیش فروش انشعابات در سال 1390 توسط شرکت فاضلاب حدود 15 هزار انشعاب در منطقه به فروش رسید که پیش بینی می شود حدود 50-60 هزار انشعاب فاضلاب دیگر در این منطقه به مشترکان تحویل داده شود.

به گزارش ایلنا، مدیر اجرایی شرکت فاضلاب در منطقه 5 شهرداری با اشاره به پیشرفت طرح در این منطقه گفت: در حال حاضر 310 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی در این منطقه اجرا شده و تا نیمه نخست سال آینده تکمیل می شود.

محمدرضا شریفی به طراحی اولیه شبکه در منطقه 5 اشاره کرد و گفت: در این منطقه 580 کیلومتر شبکه طراحی شد که اجرای 380 کیلومتر آن با اقطار 250 تا 1600 میلیمتر تحت نظارت شرکت فاضلاب و 200 کیلومتر آن با قطر 250  میلیمتر تحت نظارت آبفای منطقه 3 از سال 1390 آغاز شد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود 55 کیلومتر از شبکه باقی مانده که بخش عمده آن در ناحیه3و 7 قرار دارد در محله های سازمان برنامه،شهرزیبا، جنت آباد جنوبی، حصارک و پونک تا نیمه نخست سال آینده تکمیل شود.

به گفته شریفی فاضلاب بخش شمال شرقی منطقه 5 در محله های پونک، شهرک نفت، شاهین شمالی و جنت آبادشمالی به تصفیه خانه شهرک قدس منتقل شده و بخش جنوبی منطقه به تصفیه خانه در دست احداث فیروزبهرام منتقل خواهد شد.

شریفی درباره انشعابات این منطقه گفت: با آغاز پیش فروش انشعابات در سال 1390 توسط شرکت فاضلاب حدود 15 هزار انشعاب در منطقه به فروش رسید که پیش بینی می شود حدود 50-60 هزار انشعاب فاضلاب دیگر در این منطقه به مشترکان تحویل داده شود.

 

شهرداری قطر نفت فاضلاب سازمان برنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر