کد خبر: 551383 A

تفاهم نامه همکاری های آموزشی و ترویجی سازمان امور اراضی کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای توسعه همکاری‌ها و بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود برای ترویج حفاظت و ساماندهی اراضی کشاورزی، آموزش، فرهنگ‌سازی وآگاهی‌بخشی عمومی در نشست مشترکی با حضور روسای دوسازمان امضا شد.

به گزارش ایلنا، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک دوسازمان با حضور زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور و جمعی از معاونین و مدیران دو مجموعه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

در این نشست رئیس سازمان امور اراضی کشور طی سخنانی با اشاره به نقش محوری و تاثیرگذار تحقیقات، آموزش و ترویج در توسعه کشاورزی کشور و تاکید و سپاس بخاطر موفقیت های سازمان تات در این زمینه ها، گفت: متاسفانه این یک واقعیت است که بهره براداران از اطلاعات و دانش کافی در زمینه قوانین و مقررات اراضی برخوردار نیستند و همین نقصان باعث بروز برخی معارض و مشکلات برای تولیدکنندگان می شود.

 اورنگی اظهارداشت: از این رو در کنار ضرورت توانمندسازی بهره برداران بخش کشاورزی در زمینه های تخصصی کشاورزی و ارتقائ کمی و کیفی تولید، کارهای ترویجی و آموزش و آگاهی بخشی به کشاورز در زمینه مباحث حقوقی زمین های کشاورزی و ضرورت حفظ عرصه های کشاورزی نیز دارای اهمیت است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز با تاکید بر اینکه نگاه اجتماعی به بهره برداران و توجه به عوامل انسانی تولید یعنی کشاورزان یک ضرورت است گفت: هدف گذاری نظام نوین ترویج و فعالیت مروجین پهنه های کشاورزی همین توجه بیشتر به کشاورزان و ارتقا دانش و توانمندسازی بهره برداران در همه زمینه ها از جمله مسائل امور اراضی است.

زند با اشاره به اینکه سازو کارها وسامانه های لازم برای فعالیت موثر مروجین پهنه ها ایجاد شده است گفت: باید از طریق تولید محتوا، تکمیل دانش مروجین و افزایش تعاملات و همکاری ها از این ظرفیت برای همه مسائل بخش کشاورزی از جمله ترویج و آموزش حفظ اراضی کشاورزی،ساماندهی عرصه های کشاورزی، اجرای طرح کاداستر و سایر برنامه های امور اراضی استفاده کرد.

بر اساس این گزارش، همکاری های آموزشی و ترویجی در زمینه حفظ کاربری، یکپارچگی، رفع تداخلات و حدنگاری اراضی و استفاده از ظرفیت مروجین، تسهیلگران و مددکاران ترویجی و شبکه‌های رهبران محلی در راستای حفظ و ساماندهی اراضی کشاورزی و اجرای طرح‌های کاداستر و رفع تداخلات، همکاری در استفاده از ظرفیت دفتر شبکه ملی تلویزیون کشاورزی و رسانه های ترویجی، همکاری و هماهنگی در تولید و نشر محتواهای آموزشی‌ـ ترویجی و تهیه کتب و جزوات، لحاظ کردن شاخص ها و افزایش رشته های شغلی حوزه اموراراضی‌در‌فرایند انتخاب‌تولیدکنندگان برتر، برگزاری گردهمایی های مشترک و دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی توجیهی و همکاری در استفاده از اطلاعات طرح کاداستر اراضی کشاورزی در مباحث مرتبط با پهنه بندی عرصه های کشاورزی از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

 
جهاد کشاورزی امضای تفاهم نامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر