کد خبر: 496107 A

برای نمایندگان موضوع ماده۱۷ آیین نامه ۷۵

نمایندگان مشمول ماده ۱۷ که براساس آیین نامه شماره ۷۵ شورای عالی بیمه مجوز گرفته اند، حداکثر تا پایان شهریور مهلت دارند که در آزمون های بیمه مرکزی شرکت و نمره قبولی کسب نمایند.

به گزارش ایلنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، شورای‌عالی بیمه با تصویب این موضوع برای آخرین بار موافقت کرده است که نمایندگان حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه ای هیات مدیره و مسئول شعب نمایندگان حقوقی مشمول ماده۱۷ آیین نامه ۷۵ باید در این آزمون شرکت نمایند.

بنا بر این گزارش، شورای عالی بیمه این تصمیم را در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۰پس از استماع گزارش بیمه مرکزی از آخرین وضعیت مشمولین ماده ۱۷ آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره ۷۵) اتخاذو مهلت مقرر در ماده ۱۷ آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه راتا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تمدید نمود.

لازم به ذکر است، طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۸ شورای‌عالی بیمه، با تمدید مهلت‌های مقرر در ماده (۱۷) آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه تا پایان سال ۱۳۹۵ موافقت شده بود.

 

آیین نامه روابط عمومی و امور بین الملل پایان بیمه مهلت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر