کد خبر: 482990 A

/یادداشتی از محمد فاضلی/

اگر ادعای قالیباف درست باشد، پس دولت حسن روحانی 4500000 شغل درست کرده و اکنون تقریباً باید بیکاری از بین رفته باشد. می‌دانیم که چنین نیست و 4.5 میلیون شغل درست نشده است و کسی هم چنین ادعایی ندارد.

ایلنا: محمدباقر قالیباف ادعا کرد «در صنایع پتروشیمی به ازای هر یک میلیون تن به صورت مستقیم 200 هزار شغل و به صورت غیرمستقیم 400 هزار شغل ایجاد می‌کنیم و ما قادریم با سرمایه داخلی و با  تکنولوژی داخلی و با سرمایه‌ گذاری‌هایی که شده ... 8 میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی اضافه کنیم که معنی‌اش یعنی یک میلیون 600 هزار شغل مستقیم و بیش از 3 میلیون شغل غیرمستقیم.»

 مرضیه شاهدایی در 20 بهمن 1395 اعلام کرد که تولیدات پتروشیمی کشور به 64 میلیون تن رسیده است. وی گفته که 7.5 میلیون تن افزایش تولید نیز در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. اسحاق جهانگیری نیز از برنامه برای افزایش تولیدات پتروشیمی تا 130 میلیون تن خبر داده است.

ادعای قالیباف اگر درست باشد که هر یک میلیون تن تولید پتروشیمی 200 هزار شغل مستقیم و 400 هزار شغل غیرمستقیم درست می‌کند، پس با تولید 64 میلیون تن مواد پتروشیمی باید 12800000 (دوازده میلیون و هشتصدهزار) نفر ایرانی به صورت مستقیم در صنایع پتروشیمی و 25600000 (بیست‌وپنج میلیون و ششصد هزار نفر) به صورت غیرمستقیم در صنایع مرتبط با پتروشیمی کار کنند. این یعنی فقط 38400000 (سی‌وهشت میلیون و چهارصد هزار نفر) ایرانی در صنایع مرتبط با پتروشیمی کار می‌کنند؛ بد نیست بدانید کل شاغلان کشور حدود 25 میلیون نفر است.

تولید پتروشیمی کشور وقتی به 130 میلیون تن برسد، آن وقت با محاسبات آقای قالیباف 76800000 (هفتادوشش میلیون هشتصد هزار نفر) مستقیم یا غیرمستقیم در صنایع پتروشیمی کار خواهند کرد.

اگر ادعای آقای قالیباف مبنی بر ایجاد 600 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم با هر یک میلیون تن تولید مواد پتروشیمی درست باشد، دولت یازدهم با اضافه کردن 7.5 میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور باید 4500000 (چهار میلیون و پانصد هزار) شغل ایجاد کرده باشد.

نتیجه‌گیری:

اگر ادعای قالیباف درست باشد، پس دولت حسن روحانی 4500000 شغل درست کرده و اکنون تقریباً باید بیکاری از بین رفته باشد. می‌دانیم که چنین نیست و 4.5 میلیون شغل درست نشده است و کسی هم چنین ادعایی ندارد.

پس نتیجه می‌گیریم که مشاوران اقتصادی آقای قالیباف از اقتصاد و بالاخص بخش اشتغال هیچ نمی‌دانند. آقای قالیباف هم با اتکای به همین افراد چنین ادعاهایی می‌کند و حتی به معنای ریاضی آن‌چه می‌گوید نیز فکر نمی‌کند.

این شما هستید که باید تصمیم بگیرید می‌خواهید به وعده‌های کسی اعتماد کنید که ادعا می‌کند ظرف چهار سال درآمد ملی ایرانیان را دو برابر می‌کند؛ و فقط با اتکا به پتروشیمی 1.6 میلیون شغل ایجاد می‌کند؛ و اصلاً نمی‌داند که اگر پتروشیمی چنین ظرفیتی برای اشتغال‌زایی داشت، سال‌ها پیش کل بیکاری در ایران ریشه‌کن شده بود و باید کارگر از خارج وارد می‌کردیم.

اقتصاد ایران پتروشیمی حسن روحانی صنعت محمد فاضلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر