کد خبر: 439090 A

شریفی از نهایی شدن مذاکرات تأمین منابع مالی میان مدت بمیزان ٢٥٠ میلیون یورو بصورت Fresh Money بدون ضرورت خرید تجهیزات خبر داد.

به گزارش ایلنا، مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در دلائل اصلی این توافق به توانمندی FUNDER های اصلی PCC بالاخص هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد و تاکید نمود در تغییر نگاه مدیریتی بر خلاف آنچه در گذشته اتفاق افتاده است تفکیک وظائف سهامداری از وظائف نمایندگی و حل وفصل تمامی اختلافات از برنامه های اصلی وی در امکان استفاده از حداکثر ی پتانسیل های بالقوه سهامدار ان است.

شریفی به تأمین منابع مالی میان مدت در قالب ایجاد صندق FUNDER واستفاده از TRADE FINANCE برمبنای تغییر استراتژی مدیریتی واستفاده از برند PCC خبر داد.

این توافقات با حضور نفرات کلیدی از بازار بورس یکی از کشورهای اروپایی و هماهنگی لازم با چندین شرکت بنام ASSET MANAGEMENT نهایی گردید.

صندوق مذکور با Seed Capital بین ٢٠ تا ٣٠ میلیون یورو ایجاد و انتظار می رود تا مبلغ ٢٥٠ میلیون یورو منابع مالی را از بازار اروپا فراهم کند مدیر عامل PCC در معرفی قابلیت های PCC به تعاملات بسیار ساز نده و پیش روی با هلدینگ اشاره کرد و از همراهی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بلاخص مدیریت های مختلف هلدینگ از جمله مدیریت مالی و حقوقی برنامه ریزی قدردانی نمود.

شریفی استفاده از بازارهای مذکور را پیش فرض ورود به بازارهای اروپا دانست و اطمینان داد انشاالله با ایجاد platform مذکور پیش بینی تأمین منابع ارزی را در حد قابل قبولی برای استفاده از تمامی بازارهای مالی بکار خواهد بست.

 

پتروشیمی صنعت کشورهای اروپایی منابع مالی یورو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر