کد خبر: 438989 A

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد؛

ایلنا: وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت پرورش صدف های خوراکی با هدف صادرات و همکاری با بخش خصوصی در زمینه فرآوردهای زیستی دریایی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه در سفر به استان هرمزگان از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بازدید کرد و طی این بازدید در جریان نحوه کار و کاربردهای سامانه پایش شکوفایی جبلکی، مواد مغذی و هیدروکربن های نقتی قرار گرفت.

حجتی در این بازدید بر ضرورت پرورش صدف های خوراکی با هدف صادرات، همکاری با بخش خصوصی در زمینه فرآوردهای زیستی دریایی و بهره گیری از تحقیقات علمی در اجرای برنامه ها تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، دستاوردهای پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان شامل برآورد میزان قابل برداشت ساردین ماهیان، ارزیابی ذخایر میگو و کفزیان تجاری، پرورش صدف های خوراکی و لب سیاه ، تکثیر ماهیان زینتی، فرآوردهای زیستی دریایی، کلکسیون باکتری های بومی، مکان یابی توسعه زیستگاه های مصنوعی دریایی، کیفیت آب های ساحلی استان هرمزگان و مدیریت جامع کشند قرمز در این نمایشگاه مورد بازدید وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت.

بخش خصوصی جهاد کشاورزی خلیج فارس عمان هرمزگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر