کد خبر: 438844 A

از ابتدای مهر ماه جاری تا دیروز؛

ایلنا: شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: حجم بارش‌های کشور از ابتدای مهرماه جاری تا شنبه 27 آذر ماه جاری به 35 میلیمتر رسید.

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع ریزش‌های جوی از ابتدای مهرماه جاری تا دیروز (شنبه 27 آذرماه جاری) به 35 میلی‌متر رسید.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت با 55 میلی‌متر بارش، 36 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته با 86 میلی‌متر بارش، 59 درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: بیشترین بارش در 6 حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با 121 میلی‌متر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته 37 درصد و در مقایسه با متوسط 48 ساله، 5 درصد کاهش داشته است.

بنابر این گزارش، کمترین بارش نیز در حوضه‌های شش گانه اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با یک میلیمتر بارش است که در مقایسه با سال آبی گذشته 95 درصد و متوسط بلندمدت، 93 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، بیشترین میزان بارش‌ها در ایستگاه دینار سرا در استان مازندران با 740 میلیمتر و کمترین میزان بارش‌ها در ایستگاه‌های چابهار در سیستان و بلوچستان، جنت آباد جنگل در خراسان رضوی، خونیک علیا در خراسان جنوبی با صفر میلیمتر به ثبت رسیده است.

 لازم به ذکر است، حجم بارش از اول مهر تا پایان 27 آذر معادل 57 میلیارد و 681 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

 

ایران جنگل خراسان جنوبی دریای خزر سیستان و بلوچستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر