خبرگزاری کار ایران

سالیانه 18 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و غذا وارد کشور می شود/ اتحادیه اروپا محصولات تراریخته مصرف می کند

یهزاد قره یاضی گفت: در 38 سال گذشته برخی براین باور بودند که ایجاد نیروگاه های هسته ای خیانت به کشور است و اکنون این ادبیات برای محصولات تراریخته نیز به کار می رود، این درحالیست که اکنون نیروگاه های هسته ای کاربردی ترین تکنولوژی برای هر کشوری هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  بهزاد قره یاضی  در نشست بررسی زوایا و دیدگاه های تراریخته که با حضور اتحادیه انجمن های علمی زراعی گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی برگزار شد، بیان داشت: مستندات سلامت محصولات تراریخته موجود است،آنچه که تاکنون جز ارایه مستندات بر پایه مقاله های داوری ارایه شده، مواضع رسمی سازمان های بین المللی همچون سازمان خواربار جهانی و سازمان بهداشت جهانی و حوزه نظارت رسمی دولت ها نبوده است.

او افزود: فناوری اصلاح ژنتیک ارقام کشاورزی ازپیشرفته ترین رهاوردهای دانش بشری در حوزه کشاورزی است و به عنوان ایمن ترین و دقیق ترین روش اصلاح ارقام برای حل بحران آب کشاورزی، بی نیازی از سموم زیان بار برای انسان و محیط زیست و افزایش کمیت و کیفیت محصول شناخته می شود.

او در رابطه با ادعای برخی مبنی بر ورود و تولید محصولات تراریخته به منظور بیوتروریسم بیان داشت: این ایدئولوژی خطرناک در مخیله کسی خطور نمی کند، زیرا باید گروهی ژن خطرناکی از گیاه را برداشته و در منطقه ای خاص از جهان تولید کنند و بدون این که مردم خودشان آن را مصرف کنند، بتوانند آن محصولات را به کشورهای هدف همچون ایران با قیمتی ارزان تر از قیمت های جهانی عرضه کنند که به نظر می رسد این یک توهم است و نمی تواند واقعیت داشته باشد.در 38 سال گذشته برخی براین باور بودند که ایجاد نیروگاه های هسته ای خیانت به کشور است و اکنون این ادبیات برای محصولات تراریخته نیز به کار می رود، این درحالیست که اکنون نیروگاه های هسته ای کاربردی ترین تکنولوژی برای هر کشوری هستند.

قره یاضی تاکید کرد:اگر دولتی و یا افرادی متخصص بتوانند مستنداتی مبنی بر خطرناک بودن و سرطان زایی محصولات تراریخته ارایه دهند، ما قبول می کنیم.

او افزود: در دنیا 30 درصد غذای بشر در حین تولید از طریق آفات و بیماری ها مثل علف هرز و 25 درصد غذای تولید شده در کشورهای در حال توسعه پس از تولید و فرآوری از بین می رود که این شامل آب نیز می شود. از 90 میلیارد مترمکعب آبی که به مصرف بخش کشاورزی می رسد 50 درصد از بین می رود و 45 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود. تامین امنیت غذایی در ایران مبتنی بر واردات است،این مهم خود امنیت ملی را به خطر می اندازد ، ما 18 میلیارد دلار گندم، روغن ، ذرت و جو و غذای آماده مصرف وارد می کنیم، درحالی که برخی کشورها با 4 میلیارد دلار اقتصاد خود را می چرخانند اما ما به اندازه 4 تا 5 کشور واردات مواد غذایی انجام می دهیم.

قره یاضی با اشاره به این که بیش از 90 درصد روغن نباتی، علوفه و خوراک دام کشور ما وارداتی است، افزود: ایران بزرگترین واردکننده برنج و گندم جهان بوده است که امسال به همت دولتمردان کابینه یازدهم و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی تولید به حدی رسید که آمادگی صادرات گندم را داریم . در سال 1391 بیش از 7 میلیون تن واردات گندم داشتیم.

او اضافه کرد: از این میزان واردات پنج میلیارد دلار آن حداقل تراریخته است، این درحالی است که برای تولید همین میزان از سموم آفات نباتی برای کنترل کرم ساقه خوار و کرم قوزه در سطح گسترده استفاده می شود.

قره یاضی تاکید کرد:  اگر تراریخته وجود نداشت، اکنون باید 91 میلیون هکتار زمین دیگر زیرکشت محصولات کشاورزی می رفت تا غذای مردم تامین شود در حالی که با تولید محصولات تراریخته می توانیم به رفع فقر کنیم زیرا در دنیا 15 میلیون کشاورز خرده پا که جز فقیرترین مردم جهان هستند، وجود دارد.

او افزود: در مهندسی ژنتیک همه موجودات از سلول و سلول از هسته تشکیل می شود و در هسته DNA داریم که با شکستن کروموزوم ها که عامل وراثت هستند در این روش با برش کروموزوم می توانیم یک ژن را برداریم و صفات خوب را جایگزین صفات بد کنیم که در موقع اتصال تغییراتی ایجاد می شود که می تواند خوب و مفید باشد.

او با بیان این که در اتحادیه اروپا 74 مجوز مصرف تراریخته داده شده است، گفت: در دنیا 180 میلیون هکتار زیرکشت محصولات تراریخته است که بخش عمده آن مربوط به کشورهای اروپایی است که در پنج کشور اروپایی کشت می شوند و 28 کشور اروپایی این محصولات را مصرف می کنند.

قره یاضی گفت: همچنین سالیانه 33 میلیون تن سویا تراریخته از کانادا، برزیل، آمریکا، آرژانتین و نیکاراگوئه وارد اتحادیه اروپا می شود بنابراین اظهارات برخی مبنی براین که کشورهای اروپایی محصولات تراریخته استفاده نمی کنند دروغی بزرگ است .

او ادامه داد: در حال حاضر 82 درصد سویای جهان از لحاظ سطح زیرکشت و 90 درصد سویای جهان از لحاظ تولید تراریخته است این به معنای 100 درصدی تراریخته بودن سویای جهان است .

قره یاضی تاکید کرد: وقتی 90 درصد روغن مصرفی کشور ما وارداتی است، اگر بگوییم روغن تراریخته نمی خواهیم یعنی سویای تراریخته نمی خواهیم بنابراین روغن مورد نیاز کشور را از کجا باید تامین کنیم.کشور ما 7 میلیون تن ذرت وارد می کند و نمی توانیم ذرت غیرتراریخته پیدا کنیم اگر وارد نکنیم محصول پروتئینی نداریم ، در آن صورت قیمت برخی محصولات همچون مرغ به هر کیلو 400 هزار ریال(40 هزارتومان ) و گوشت به یک میلیون و 500 هزار ریال(150 هزارتومان) خواهد رسید، که این واقعیت تلخی است.

قره یاضی گفت، در سال 1385 پیشنهاد دادیم بخشی از واردات را به تولید اختصاص دهیم که اگر این مهم محقق می شد امروز 10 درصد واردات را می توانستیم در داخل تولید کنیم.

 

کد خبر : ۴۲۹۷۲۴