کد خبر: 392902 A

ایلنا: مدیرپروژه حفاری میدان نفتی آذر در شرکت ملی حفاری ایران از پیشرفت ٧٠ درصدی عملیات حفاری در این میدان مشترک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، مهران مفرشی با اشاره به این که عملیات حفاری هفت حلقه چاه در این میدان از اواخر مهرماه ٩١ آغاز شد، گفت: این میدان یکی از پیچیده ترین میدانهای هیدروکربوری در منطقه به شمار می آید. 

وی با بیان این که تاکنون عملیات حفاری سه حلقه چاه به طور کامل انجام و یک حلقه در مراحل پایان کار قرار دارد افزود: در زمان حاضر سه دستگاه حفاری شامل دو دکل سنگین خشکی ٣٥ و ٣٧ فتح و دستگاه حفاری فوق سنگین پیروزی در این موقعیت استقرار دارد.

مفرشی اظهار کرد: از سه حلقه چاه باقیمانده نیز مراحل حفاری دو حلقه چاه در دست اجراست و بزودی عملیات حفاری آخرین حلقه چاه با کاربست دکل ٣٧ فتح آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به پیچیدگی این میدان از نظر فشار طبقات و سازندها و وجود گسلهای متعدد گفت: هر چنداطلاعات مخزنی میدان نفتی آذر بسیار محدود بوده است، اما با تمهیدات بکارگرفته شده و استفاده ازتجربه های مهندسان و زمین شناسان شرکت و واحد متقاضی، عملیات حفاری طبق برنامه و براساس استانداردهای متداول صنعت حفاری میسر شد.

مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آذر در شرکت ملی حفاری ایران با بیان این که کارفرمای این پروژه شرکت سروک آذر است، افزود: مدیریت و مسئولان این شرکت همکاری و همراهی تنگاتنگی با کارکنان عملیاتی و پشتیبانی ملی حفاری در جهت اجرای پروژه براساس برنامه های پیش بینی شده دارند.

وی همچنین به واگذاری عملیات تعمیر یک حلقه چاه دیگر خارج از قرارداد با شرکت سروک آذر، اظهارکرد: تعمیر این چاه نیز به موازات اجرای پروژه هفت حلقه چاه در دستور کار قرار گرفت و پس از تعمیر و تکمیل تحویل کارفرما شد.

مفرشی زمان اتمام عملیات حفاری و تکمیل این پروژه در شرکت ملی حفاری ایران را نیمه سال آینده (٩٦) عنوان کرد و گفت: در عملیات حفاری طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر علاوه بر شرکت ملی حفاری ایران چند شرکت بخش خصوصی نیز مشارکت دارند.

 

ایران روابط عمومی زمین شرکت ملی حفاری میدان نفتی آذر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر