کد خبر: 379442 A

رییس کل سازمان امور مالیاتی:

ایلنا: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغلی که تا پایان خردادماه جاری نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، مشمول شرایط توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف می شوند.

به گزارش روز شنبه ایلنا به نقل از سازمان امور مالیاتی، سیدکامل تقوی نژاد با اشاره به توافق امسال سازمان امور مالیاتی کشور با اصناف کشور، گفت: این توافق با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سال گذشته و برای حمایت از بخش تولید و تکریم مودیان مالیاتی انجام گرفته است.

وی افزود: در این توافق عنوان شده است مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند، مشمول توافقند.

این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس توافق، میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می شود، ادامه داد: مودیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده (به‌استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد 1393 به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارگرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آنها با رعایت درصد رشد موضوع ‌بند 5 دستورالعمل 200/94/505 مورخ 25 خرداد ماه 1394 (تا مبلغ 10 میلیون ریال مالیات سال 1392 با رشد هشت درصد، از مبلغ 10 میلیون و یک ریال تا مبلغ 30 میلیون ریال مالیات با رشد 12 درصد و مازاد بر 30 میلیون ریال با رشد 18 درصد) مبنای مالیات مورد توافق قرار می‌گیرد.

تقوی نژاد خاطرنشان کرد: مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام کنند، حداکثر تا تاریخ 15 مردادماه امسال برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد و مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی‌مانده مالیات متعلق را تا پایان تیرماه پرداخت کنند، برگ مالیات قطعی آنهاا تا 15 شهریورماه امسال صادر خواهد شد.

 

درآمد رشد مالیات مالیاتی مودیان مالیاتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر