کد خبر: 373855 A

با اعلام مرکز ملی رقابت:

ایلنا: مرکز ملی رقابت قیمت جدید خودروها در سال95 را اعلام کرد که شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه شماره 247 شورای رقابت مورخ 06 /02 /1395 و طبق محاسبات صورت پذیرفته در مرکز ملی رقابت جداول سقف قیمتی انواع خودرو در سال 1395 و ضرایب افزایش مجاز سقف قیمتی متوسط افزایش سقف قیمت در سال 1395 برابر با 1.5درصد است.

قیمت خودرو

به این ارقام بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره‌گذاری و سایر خدمات اضافه می شود. به قیمت نهایی خودروهای بنزینی شرکت مبلغ 100000 تومان بابت الزام قانونی EOBD اضافه می‌شود. 

قیمت خودرو

به ارقام فوق مالیات بر ارزش افزوده، خدمات، عوارض شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.
قیمت جدید خودروها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر