کد خبر: 373114 A

ایلنا: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت بر لزوم افزایش صادرات محصولات کشاورزی به ویژه شیر و تولیدات لبنی تاکید دارد.

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی حسن رکنی افزود: در حال حاضر بیش از 9 میلیون تن شیر در کشور تولید می شود.

او یادآورشد: بخش اعظم شیر تولیدی به مصرف داخل می رسد و 500 تا 600 هزار تن آن صادر می شود.

رکنی اظهار کرد: کشور هم اکنون نیازمند افزایش تولید شیر و محصولات لبنی برای گسترش سطح صادرات این تولیدات است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: هم اکنون رقابت سختی میان کشورهای مختلف برای افزایش صادرات محصولات لبنی و شیر وجود دارد.

او خاطر نشان کرد: در این موقعیت رقابتی باید شرایط را به گونه ای پیش برد که بتوان مقدار صادرات شیر و محصولات لبنی را افزایش داد.

رکنی ادامه داد: دولت برای افزایش تولید شیر و محصول لبنی در تلاش برای ایجاد مشوق صادراتی است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزیر جهاد کشاورزی طی درخواستی به مراجع ذیربط دولت،خواستار پرداخت مشوق صادراتی شده و کلیات آن پذیرفته شده است.

او اضافه کرد: در این مشوق صادراتی، به طور مشخص صادرات شیر خشک مازادی که در کشور تولید می شود، مد نظر قرار گرفته است.

رکنی با بیان اینکه این طرح در آینده نزدیک عملیاتی می شود، ابراز کرد: این موضوع در تعادل بخشی عرضه و تقاضای شیر کمک موثری می تواند داشته باشد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از اول خرداد نیز شیر مازادی که در بازار وجود دارد، از سوی تعاون روستایی کشور خریداری می شود.

او افزود: ما به دنبال خرید شیر نیستیم و در وهله نخست تلاش می کنیم که خرید و صادرات توسط واحدهای تولیدی و فرآوری انجام شود.

رکنی یادآورشد: بنا بر هر دلیلی اگر مقداری از شیر جذب نشود، دولت وظیفه خود می داند که حمایت های خود را از تولید کننده داشته باشد تا ما استمرار تولید را در واحدهای تولیدی داشته باشیم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: موضوعی که مسلم است، دولت می خواهد یک اعتباری را قایل شود که این اعتبار خود می تواند مشوق صادراتی، یارانه یا هر کمک دیگری باشد.

او تاکید کرد: در صورتی که شیر مازاد از کشور خارج شود علاوه بر فعال سازی واحدهای تولیدی، می تواند مقدار تولید را به سمت بهینه و کیفی سازی سوق دهد و صادرات نیز در ارز آوری کشور و پویایی بیشتر واحدهای موجود موثر است.

 

جهاد کشاورزی دولت شیر وزارت جهاد کشاورزی صادرات محصولات کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر