خبرگزاری کار ایران

لایحه بودجه دو دوازدهم تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات لایحه دودوازدهم بودجه به دولت اجازه دادند در دوماهه اول سال ۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دودوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل کند.

به گزارش ایلنا؛ نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ با ماده واحده آن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس با ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

گفتنی است در ماده واحده این لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

در تبصره ۱ این ماده آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال ۱۳۹۴ از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرائی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نماید.

تبصره ۲ این ماده نیز می‌گوید: دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل دو ماهه پایانی سال ۱۳۹۴ اقدام کند.

براساس تبصره ۳ این ماده بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.

در تبصره ۴ این ماده نیز آمده است که با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ براساس قانون مزبور اعمال حساب کند.

 

کد خبر : ۳۵۵۵۷۷